Pregled teme

 • Opšta sekcija

  Predmetni nastavnik: doc. dr Ana Kaplarević-Mališić
  Saradnik: Aleksandra Milosavljević, Nemanja Vučićević

  Nastavni plan

  1. Uvod.
  2. Elementi programskog jezika Python.
  3. Osnove programskog jezika Python:
  • aritmeticke operacije
  • standardni ulaz/izlaz
  • ugradene funkcije
  • upravljacke komande, grananje, ponavljanja
  • funkcije, rekurzivne funkcije
  • stringovi
  • Strukture - liste, skupovi, torke, recnici

  Način polaganja ispita:

  • redovno prisustvo nastavi – 4 poena (2+2);
  • test - 10 poena
  • kolokvijumi – 56 poena (20+36);
  • završni ispit – 30 poena.

  Student može izaći na završni ispit ako u predispitnim obavezama osvoji najmanje 36 poena.

  Kolokvijumi:

  1. funkcije; naredbe grananja; naredbe ponavljanja;
  2. stringovi; liste; torke; skupovi;

  Na završnom ispitu student radi jedan zadatak u kome je potrebno pokazati sposobnost primene stečenog znanja na realnim problemima. Po završetku izrade zadatka student usmeno odgovara na pitanja, pri čemu je potrebno da pokaže određeni minimum znanja.

  Literatura
   • https://imi.pmf.kg.ac.rs/imipython/
   • A. Sweigart, Automate the Boring Stuff with Python, No Starch Press, 2015.  • Tema 1

   PREDAVANJA

  • Tema 2

   MATERIJALI ZA VEŽBE