Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 7.

Normalizacija Zadatak 7.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 4

Data je relacija Ispiti(Smer, Predmet, Nastavnik, Datum) i sledeća pravila poslovanja:

  • Jegnog dana sa svakog smera može da se polaže samo jedan predmet
  • Jedan predmet predaje samo jedan nastavnika

Definisati funkcionalne zavisnosti kojima se opisuju ograničenja nametnuta pravilima poslovanja.