Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 2.

Normalizacija Zadatak 2.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 5

Data je relacija Ispiti(Smer, Predmet, Nastavnik, Datum) i sledeća pravila poslovanja:

  • Jegnog dana sa svakog smera može da se polaže samo jedan predmet
  • Jedan predmet predaje samo jedan nastavnika

Napisati primer ekstenzije sa kojom su u saglasnosti date f-ne zavisnosti.


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 2.

napisao/la Jelena Petrovic -

-smer, predmet, nastavnik, datum

1. s1 , p1 , n1 , d1
2. s2 , p1 , n1 , d1
3. s1 , p3 , n1 , d2
4. s3 , p2 , n2 , d1
5. s2 , p4 , n4 , d3
6. s2 , p4 , n4 , d2

U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 2.

napisao/la Rijalda Bajraktarevic -

  • Jegnog dana sa svakog smera može da se polaže samo jedan predmet
  • Jedan predmet predaje samo jedan nastavnika

U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Re: Normalizacija Zadatak 2.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

Pored ovakve vrste zadataka možete dobiti i zadatke u kojima je data ekstenzija relacije (stanje u nekom trenutku) i pitanje da li za tu ekstenziju važi određena f-na zavisnost. Primer imate na predavanjima.