Zadaci za vežbu i pitanja

Pitanje 8.

Pitanje 8.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 2

Šta su elementi skupova F+ i (X,F)+, ako je X skup atributa, a F skup f-ih zavisnosti?

U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Pitanje 8.

napisao/la Jelena Petrovic -

Elementi skupa F+ su sve funkcionalne zavisnosti koje se mogu izvesti iz skupa F, a elementi skupa (X,F)+ su svi atributi koji funkcionalno zavise od X, izvedeno od skupa funkcionalnih zavisnosti F