Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 4.

Normalizacija Zadatak 4.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 6

Data je relacija Ispiti(A,B,C,D,E). Neka važe sledeće funkcionalne zavisnosti između njenih atributa:

A,B, C —> D,E       

A —> D

B —> E

Navesti primer entiteta iz realnih sistema u kome bi važile iste f-ne zavisnosti izmedju atributa.


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Re: Normalizacija Zadatak 4.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

Na primer,

Student (broj_dosijea, sifra_smera, godina_studija, ime_studenta, naziv_smera)

broj_dosijea, sifra_smera, godina_studija -> ime_studenta, naziv_smera

broj_dosijea -> ime_studenta

sifra_smera -> naziv_smera

U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 4.

napisao/la Dragor Draganovic -

Pokusao sam da prvo uradim dekompoziciju da bi mi bilo lakse da osmislim entitet, ali nisam siguran da li je dobra dekompozicija

Prilog z4.png