Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 3.

Normalizacija Zadatak 3.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 5

Data je relacija Ispiti(A,B,C,D,E). Neka važe sledeće funkcionalne zavisnosti između njenih atributa:

A,B,C —> D,E       

D —> E

Navesti primer entiteta iz realnih sistema u kome bi važile iste f-ne zavisnosti izmedju atributa.


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 3.

napisao/la Rijalda Bajraktarevic -

RADNIK(jmbg,ime,prezime,idprojekta,nazivProjekta)

uslov:svaki radnik moze raditi samo na jednom projektu

U odgovoru na Rijalda Bajraktarevic

Re: Odgovor: Normalizacija Zadatak 3.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
U Vašem primeru postoji još jedna zavisnost 
JMBG -> ime, prezime.

Trebalo bi da date primer u kom nema zavisnosti izmedju prva tri atributa.
U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Re: Odgovor: Normalizacija Zadatak 3.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

Na primer, 

Predavaci (sifra_predmeta, skolska_godina, sifra_smera, sifra_nastavnika, sifra_departmana)

sifra_predmeta, skolska_godina, sifra_smera -> sifra_nastavnika

sifra_nastavnika -> sifra_departmana

Jedan predmet, jedne godine na jednom smeru predaje samo jedan profesor.

Jedan nastavnik je zaposlen na jednom departmanu.

U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 3.

napisao/la Dragor Draganovic -
Položen predmet (indeks, god_upisa, id_predmeta, poeni, ocena)

indeks, god_upisa, id_predmeta -> poeni, ocena
poeni -> ocena