Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 13.

Normalizacija Zadatak 13.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 2

Ako u relaciji R(SNast,Spred,Semestar,Smer,SRukovodilac) važe sledeće f-ne zavisnosti:

SNast, Smer —> SPred       

SPred —> Semestar

Smer —> SRukovodilac

napisati primer ekstenzije i odgovoriti na sledeća pitanja

a) Koliko nastavnika može da predaje jedan isti predmet?

b) Ako znamo o kom se predmetu i semestru radi, da li možemo jednoznačno da odredimo na kom smeru se taj predmet u tom semestru predaje?

U kojoj NF se nalazi relacija? Izvršiti normalizaciju do IIINF ukoliko je potrebno.


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 13.

napisao/la Emilija Ristic -

Da li je dobro resenje zadatka ?

Prilog 13. zadatak nastavak.jpg
Prilog 13. zadatak.jpg
U odgovoru na Emilija Ristic

Re: Odgovor: Normalizacija Zadatak 13.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

U ekstenziju ste, eventualno, mogli da dodate primer u kom nastavnik isti predmet drzi i na drugom smeru.

Odgovori su dobri.

Normalizacija mora malo detaljnije da se raspiše. Imate u odgovoru na Zadatak 11. komentar vezan za postupak normalizacije,