Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 9.

Normalizacija Zadatak 9.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 4

R(A,B,C,D)

F = {А->B, BC->D}

A)      Da li je f-na zavisnost AC -> D logička posledica F, tj. da li pripada F+

         Ukoliko jeste, objasniti postupak (koji aksiomi su primenjeni).

B)      Odrediti (A)+, (AB)+, (D)+, (ABC)+  (obrazložiti dodavanje svakog atributa svakom od zatvorenja)


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 9.

napisao/la Jelena Petrovic -

A) jeste, na osnovu aksiome kvazitranzitivnosti posto A->B i B,C->D

B)

(A)+={A}
A->B sledi (A)+={A,B}

(AB)+={A,B}

(D)+={D}

(ABC)+={A,B,C}
B,C->D sledi prosirenjem ABC->D pa (A)+={A,B,C,D}