Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 11.

Normalizacija Zadatak 11.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 4

Data je relacija Ispiti(Smer, Predmet, Nastavnik, Datum) i sledeća pravila poslovanja:

  • Jegdnog dana sa svakog smera može da se polaže samo jedan predmet
  • Jedan predmet predaje samo jedan nastavnik

Definisati funkcionalne zavisnosti, odrediti primarni ključ, utvrditi u kojoj NF se nalazi relacija i sprovesti normalizaciju do III NF. 


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 11.

napisao/la Milos Antic -
U odgovoru na Milos Antic

Re: Odgovor: Normalizacija Zadatak 11.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

Jeste, ali morate da raspišete.

1) Kako ste odredili KK?

2) Onda se razmatra da li je relacija u IINF. Ukoliko nije, morate da navede zbog čega nije.

    Pri dekompoziciji se pored relacija na koje se dekomponuje polazna navode i f-ne zavisnosti koje za nju važe.

   2.1) Zatim se za svaku od dobijenih razmatraju ključevi i da li se nalaze u III NF ..