Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 12.

Normalizacija Zadatak 12.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 4

Data je relacija R(A,B,C,D) u kojoj važe sledeće funkcionalne zavisnosti:

A—>B        B —> CD 

a) U kojoj normalnoj formi se nalazi relacija?

b) Sprovesti postupak normalizacije. Objasniti svaki korak.