Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 10.

Normalizacija Zadatak 10.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 4

R(A,B,C,D)

F = {А->B, A,C->D, AB->C, BC->AC}

A)      Da li je f-na zavisnost A -> C logička posledica F, tj. da li pripada F+

         Ukoliko jeste, objasniti postupak (koji aksiomi su primenjeni)

B)      Odrediti KK (obrazložiti dodavanje svakog atributa svakom od zatvorenja)


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 10.

napisao/la Dragor Draganovic -
U odgovoru na Dragor Draganovic

Odgovor: Normalizacija Zadatak 10.

napisao/la Dragor Draganovic -

Profesorka, treba mi mala pomoc, ne snalazim se oko ovih ostalih zatvorenja, nikako ne mogu da dobijem jedno slovo sa leve strane ni za (B)+ ni (C)+