Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 14.

Normalizacija Zadatak 14.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 6

Data je relacija R(A,B,C,D,E) u kojoj važe sledeće funkcionalne zavisnosti:

A,B—>C        

B —> C,D

C —> E

a) Odrediti PK 

b) U kojoj normalnoj formi se nalazi relacija?

c) Sprovesti postupak normalizacije. Objasniti svaki korak.U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 14.

napisao/la Aleksa Stojanovic -
U odgovoru na Aleksa Stojanovic

Re: Odgovor: Normalizacija Zadatak 14.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

Nije dobro. E ide u prvu relaciju koju ste dobili pri dekompoziji.

Određivanje KK bi moralo malo da se raspiše. 

Pogledajte postupak na predavanjima. Morate da odredite (A,B)+. To su jedini atributi koji se javljaju samo sa leve strane f-ih zavisnosti. F- Ako je (A,B)+ jednak skupu svih atibuta, onda ne tražite dalje.

U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Normalizacija Zadatak 14.

napisao/la Jovan Brzakovic -
U odgovoru na Jovan Brzakovic

Re: Odgovor: Normalizacija Zadatak 14.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

Dobro je. Samo zapišite naziv primenjenih aksioma.

U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: Re: Odgovor: Normalizacija Zadatak 14.

napisao/la Srdjan Todorovic -
Profesorka, da li je ovakav način rešavanja ispravan?
Ja sam odvojio sve "direktne" i "indirektne" zavisnosti u jednu tabelu, a ostatak u drugu.
Prilog n14-part2.png