Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 15.

Normalizacija Zadatak 15.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 3

Data je relacija Ispiti(Predmet, Student,Nastavnik, Datum,Stud_godina).

Predmet->Datum

Student,Predmet->Nastavnik

Predmet->Stud_godina

a) Odrediti KK

b) Utvrditi u kojoj NF se nalazi relacija i sprovesti normalizaciju do III NF.