Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 7.