Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 15.