Zadaci za vežbu i pitanja

SQL - pitanje 1.

SQL - pitanje 1.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 2

Neka je data relacija Student

Indeks Upisan Mesto

1         2018 Kragujevac

2         2018 Beograd

2         2019 Null

3         2018 Null


Šta će biti rezultat izvršavanja sledećih upita, ako ih prevodi T-SQL kompajler? 

 a) SELECT distinct count(indeks, upisan)

FROM Student

GROUP BY indeks, upisan 

b) SELECT count(distinct indeks, upisan)

FROM Student

GROUP BY indeks, upisan

 c) SELECT distinct count(upisan)

FROM Student

GROUP BY indeks 

d) SELECT count(distinct upisan)

FROM Student

GROUP BY indeks 

e) SELECT count(upisan)

FROM Student

GROUP BY upisan 

 


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: SQL - pitanje 1.

napisao/la Aleksa Radenkovic -

1 zadatak:


a) gresku


b) gresku


c) count:

   1

   2


d) count:

   1

   2

   1


e) count:

   3

   1

U odgovoru na Aleksa Radenkovic

Re: Odgovor: SQL - pitanje 1.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

a) i b) - tačno

Odgovori pod a) i b) bi se na usmenom smatrali delimično odgovorenim. Ukoliko postoji greška, onda bi trebalo dati obrazloženje. Kompletni odgovori bi mogli da izgledaju ovako:

a) Greška. Count funkcija ne dozvoljava agregaciju po više atributa. * Ovo važi za T-SQL

b) Greška. Count funkcija ne dozvoljava agregaciju po više atributa.

c)  - nije baš. Grupisanje se radi po indeksu. Imamo 3 vrednosti indeksa. 

Rezultat je:

1

2

1

d) tako je
Rezultat se ne razlikuje od prethodnog jer u grupama nema duplikata upisnih godina.

e) tačno