Zadaci za vežbu i pitanja

SQL - Pitanje 2.

SQL - Pitanje 2.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 4

2. Neka je data relacija Student

Indeks Upisan Mesto

1         2018 Kragujevac

2         2018 Beograd

2         2019 Null

3         2018 Null


Šta će biti rezultat izvršavanja sledećih upita, ako ih prevodi T-SQL kompajler? 

 a) SELECT count(*)

FROM Student

WHERE Mesto = NULL

b) SELECT count(Mesto)

FROM Student

WHERE Mesto = NULL


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: SQL - Pitanje 2.

napisao/la Dijana Acimovic -
U odgovoru na Dijana Acimovic

Re: Odgovor: SQL - Pitanje 2.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

a) Nije dobar odgovor

Izraz Mesto = NULL ne može biti sračunat u True ni za koju vrednost atributa Mesto. 

NULL = NULL nema vrednost True, već NULL, tj. nepoznato.

Izraz Mesto is NULL će biti sraćunat u True ukoliko je vrednost atributa Mesto NULL.

Dakle, tačan odgovor je 0.

b) Važi isto što i pod a)