Zadaci za vežbu i pitanja

SQL - Pitanje 3.

SQL - Pitanje 3.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 2

Neka je data relacija Student

Indeks Upisan Mesto

1 2018 Kragujevac

2 2018 Beograd

2 2019 Null

3 2018 Null


a) Šta će biti rezultat izvršavanja sledeće operacije relacione algebre?

π_mesto (Student)

b) Napisati SQL upit koji će dati isti rezultat.