Zadaci za vežbu i pitanja

SQL - Pitanje 4.

Re: Odgovor: SQL - Pitanje 4.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 0

Baš tako.

Dakle, spajanjem studenata i prijava dobijamo onoliko zapisa koliko iih ima u prijavama. Problem je napravilo spajanje sa predmetima, jer je uslov uvek tačan, pa je broj parova jednak proizvodu broj torki u prijavama i proja torki u premetima. 

Upit bi trebalo da da spisak studenata koji su bar neki predmet prijavili i naziva predmeta koje su prijavili. DISTINCT bi nam bio koristan da se ne bi više puta javljao isti student sa predmetom koji je prijavljivao više puta. DISTINCT nije bio tema ovog pitanja, ali ste dobro primetili.