Zadaci za vežbu i pitanja

SQL - Pitanje 6.

SQL - Pitanje 6.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 2

Napisati komandu kojom bi iz kopije tabele Prijava bili izbrisani sve prijave studenata koji su diplomirali. Koristiti operator Exists


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: SQL - Pitanje 6.

napisao/la Aleksa Radenkovic -

SELECT *

FROM Prijave EXCEPT (

SELECT *

FROM Prijave

WHERE EXISTS (SELECT DIPLOMIRANI.Indeks, DIPLOMIRANI.Upisan

              FROM DIPLOMIRANI

  WHERE Prijave.Indeks=DIPLOMIRANI.Indeks AND

  Prijave.Upisan=DIPLOMIRANI.Upisan))

U odgovoru na Aleksa Radenkovic

Re: Odgovor: SQL - Pitanje 6.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -

Trebalo je uraditi brisanje.

select *

into copyPrijave

from Prijave


delete FROM copyPrijave 

where EXISTS(select *

from Diplomirani d 

where d.Indeks = copyPrijave.Indeks and d.Upisan = copyPrijave.Upisan)