Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 10.