Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 12.