Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 13.

Re: Odgovor: Normalizacija Zadatak 13.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 0

U ekstenziju ste, eventualno, mogli da dodate primer u kom nastavnik isti predmet drzi i na drugom smeru.

Odgovori su dobri.

Normalizacija mora malo detaljnije da se raspiše. Imate u odgovoru na Zadatak 11. komentar vezan za postupak normalizacije,