Uvodna sekcija (tematski format)

 • Opšta sekcija

 • PREDAVANJA

  Dana 22.4.2021. je postavljena nova verzija skripte iz Kompleksne analize. Ova varijanta skripte ima dinamičke reference, klikom na plavi tekst se prikazuje referentni element a komandom Alt+Levo se u programu Addobe Reader vraća na prethodni tekst.

  Zbog odluke o skraćivanju gradiva, tema 4.4 Aproksimacije kompleksnih funkcija neće da bude obuhvaćena ispitom a tema 6 Višeznačne kompleksne funkcije je značajno skraćena i pojednostavljena.


 • БОДОВАЊЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021

  Школске 2020/2021, из предмета Комплексна анализа бодови се стичу на начин описан испод.

  Предиспитне обавезе (максимум 50 бодова):

  • сви студенти имају 4 бода за присуство настави (због епидемиолошких околности);
  • први колоквијум на којем може да се стекне 15 бодова и подразумева градиво из поља комплексних бројева, корена комплексног броја, функције комплексне променљиве, аналитичких функција;
  • други колоквијум на којем може да се стекне 16 бодова који подразумева градиво конформних пресликавања, Тејлорових, Лоранових и Фуријеових редова аналитичких функција, изолованих сингуларитета;
  • домаћи задатак на којем може да се стекне 15 бодова који обухвата градиво комплексне интеграције специјално, Кошијеву интегралну формулу, интеграцију рачуном остатка, несвојствене интеграле.
  • поправни колоквијум на којем студенти могу да побољшају резултате остварене на првом односно другом колоквијуму.

  Да би стекао право полагања испита, студент треба да оствари 15 и више поена на колоквијумима и 7 и  више поена на домаћем задатку.

  Испит (максимум 50 бодова):

  • један задатак из области обухваћене домаћим задатком;
  • два теоријска питања.


  Да би полагао теоријски део испита, студент треба довољно добро да реши задатак. Испит може да положи студент који покаже најосновније разумевање извучених теоријских питања.

  • PRIMER KOLOKVIJUMA - JUN 2020.