Uvodna sekcija (tematski format)

 • Opšta sekcija


   • Literatura

    • G. Kalajdžić, Linearna algebra, Matematički fakultet, Beograd, 1995.
    • M. Drešević, Elementi linearne algebre, Matematički fakultet, Beograd, 1984.

 • PRIMER KOLOKVIJUMA 2019/2020

 • Ispitna pitanja 2019/20.