Uvodna sekcija (tematski format)

 • Општа секција   • Литература

    • С. Милић, Елементи алгебре, 3.издање, Царић, Београд, 1995.
    • Г. Калајџић, Линеарна алгебра, 5. издање, Математички факултет, Београд, 2007.
    • М. Дрешевић, Елементи линеарне алгебре, Математички факултет, Београд, 1984.
    • А. Липковски, Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, 2. издање,Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
 • Пример колоквијума

 • Предавања 2023-2024