CEMIO – Centar za matematičko i informatičko obrazovanje

CeMIO predstavlja organizacionu celinu PMF-a u Kragujevcu, pri Institutu za matematiku i informatiku, koja je osnovana sa ciljem pružanja obrazovnih i uslužnih delatnosti doprinoseći unapređivanju kvaliteta matematičkog i informatičkog obrazovanja, na svim nivoima.

Kroz rad u CeMIO -u sa učenicima i studentima težimo:

➡ usklađivanju nastavnih sadržaja i pružanju podrške redovnoj nastavi;
➡ pružanju mogućnosti učenicima sa posebnim sposobnostima za matematiku/informatiku da steknu dodatno znanje;
➡ ostvarivanju razvojnog maksimuma kod učenika kroz optimalno korišćenje njihove sposobnosti;
➡ osposobljivanju učenika da samostalno uče i misle, rade pojedinačno i u manjim ili većim grupama;
➡ ranijem otkrivanju afiniteta i sklonosti za bavljenje matematikom i informatikom na višem nivou.

cemio@pmf.kg.ac.rs
PMF Kragujevac, Radoja Domanovića 12