Raspored ispita

Pravila polaganja ispita možete pogledati u sledećem dokumentu.

icon Pravilnik o polaganju ispita

icon Odluka o sprečavanju sukoba interesa

 

 

Raspored ispita za vanredni OKTOBARSKI ispitni rok:

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za osnovne studije informatike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za master studije informatike

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1997. do 2006.

 

NAPOMENA: U ponedeljak 1.10. zbog održavanja vanrednog oktobarskog ispitnog roka neće biti realizovana nastava.

 

 

Raspored kolokvijuma:

Raspored kolokvijuma za letnji semestar 2017/18 - Matematika

Raspored kolokvijuma za letnji semestar 2017/18 - Informatika

 

Redovni ispitni rokovi:

Raspored ispita za osnovne studije matematike - avgust, septembar i septembar 2

Raspored ispita za osnovne studije informatike - avgust, septembar i septembar 2

Raspored ispita za master studije matematike - avgust, septembar i septembar 2

Raspored ispita za master studije informatike - avgust, septembar i septembar 2

Raspored ispita po nastavnim planovima od 1996. do 2007. - avgust, septembar i septembar 2

 

 

Raspored ispita za osnovne studije matematike - jun, jul

Raspored ispita za osnovne studije informatike - jun, jul

Raspored ispita za master studije matematike - jun, jul

Raspored ispita za master studije informatike - jun, jul

Raspored ispita po nastavnim planovima od 1996. do 2007. - jun, jul

 

Apsolventski ispitni rokovi:

Raspored ispita za osnovne studije informatike - april i maj

Raspored ispita za master studije informatike - april i maj

Raspored ispita za osnovne studije matematike - april i maj

Raspored ispita za master studije matematike - april i maj

Raspored ispita po nastavnim planovima od 1996. do 2007. - april i maj