Raspored ispita

Pravila polaganja ispita možete pogledati u sledećem dokumentu.

icon Pravilnik o polaganju ispita

iconPravila polaganja ispita i kolokvijuma

icon Odluka o sprečavanju sukoba interesa

 

Raspored kolokvijuma za zimski semestar 2021/22.

Raspored kolokvijuma - matematika

Raspored kolokvijuma - informatika

 

Raspored prvih kolokvijuma za zimski semestar 2021/22.

Raspored prvih kolokvijuma - matematika

Raspored prvih kolokvijuma - informatika

 

Raspored ispita za apsolventske ispitne rokove Novembar i Decembar

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za informatiku (osnovne i master studije)

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1996. do 2007.

 

Raspored ispita za apsolventski ispitni rok Oktobar

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za informatiku (osnovne i master studije)

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1996. do 2007.

 

Raspored kolokvijuma za letnji semestar 2020/21.

Raspored kolokvijuma (matematika)

Raspored kolokvijuma (informatika)

Raspored dodatnih popravnih kolokvijuma (matematika)

 

Raspored ispita za vanredni rok Septembar 2:

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za informatiku (osnovne i master studije)

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1996. do 2007.

 

Raspored ispita za ispitne rokove avgust i septembar:

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za osnovne studije informatike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za master studije informatike

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1997. do 2007.

Raspored ispita za ispitne rokove jun i jul:

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za osnovne studije informatike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za master studije informatike

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1997. do 2007.

Raspored ispita za ispitni rok maj:

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za osnovne studije informatike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za master studije informatike

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1997. do 2007.

Raspored ispita za ispitni rok mart:

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za osnovne studije informatike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za master studije informatike

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1997. do 2007.

 

Raspored ispita za apsolventski ispitni rok (mart, april i maj):

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za osnovne studije informatike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za master studije informatike

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1997. do 2007.

 

Covid-19 - dodatni kolokvijumi

Raspored dodatnih popravnih kolokvijuma - matematika (22.02.-26.02.) 

Raspored kolokvijuma (matematika)

Raspored kolokvijuma (informatika)

 

Raspored kolokvijuma za zimski semestar školske 2020/21.

Raspored kolokvijuma (matematika)

Raspored kolokvijuma (informatika)

 

Raspored ispita za januarski i februarski ispitni rok

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za osnovne studije informatike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za master studije informatike 

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1996. do 2007.

 

Raspored ispita za apsolventski ispitni rok (novembar i decembar):

Raspored ispita za osnovne studije matematike

Raspored ispita za osnovne studije informatike

Raspored ispita za master studije matematike

Raspored ispita za master studije informatike

Raspored ispita za studije po nastavnim planovima od 1997. do 2007.