Master rad na Master akademskim studijama informatike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju Studijskog istraživačkog rada na master akademskim studijama informatike

icon Template za izradu master rada (latex) icon Template za izradu master rada (docx) iconTemplate za izradu master rada (odt)

Napomene: Student bira temu tek kada je POLOŽIO BAR DVA ISPITARok za odbranu Master rada je 2 godine od datuma izbora teme, i u tom periodu nije moguće menjati temu.  Svake školske godine se tokom februara meseca objavljuje spisak novih tema. Izbor novih tema je moguć od 1. marta tekuće školske godine. Izbor tema se vrši u periodima između ispitnih rokova. 

 

Spisak tema

 

Spisak tema za Master radove na Master akademskim studijama informatike školske 2019/2020. godine.

R.br Tema Nastavnik  
1. Primena dubokog učenja u sistemima za preporuku Branko Arsić
2. Efikasnost aplikacija zasnovanih na mikro-servisnoj arhitekturi Miloš Ivanović
3. Surogat modeli dinamičkih procesa zasnovani na metodama mašinskog
učenja
Miloš Ivanović
4. Automatizovano objedinjavanje naučnih informacija iz primarnih i sekundarnih izvora zasnovano na DSPACE-CRIS platformi Ana Kaplarević-Mališić
5. Server za simulaciju modela zasnovanih na agentima Boban Stojanović
6. Računarski model mišićnih vlakana srčanog mišića Boban Stojanović
7. Računarske metode za ocenjivanje kvaliteta podataka vremenskih serija Boban Stojanović
8. Metode povećanja raznovrsnosti rešenja unutar evolucionih algoritama Boban Stojanović
9. Automatizovana pretraga arhitektura neuronske mreže primenom obučavanja sa pojačavanjem Višnja Simić
10. Izdvajanje znanja iz velikih podataka dobijenih kao rezultat računarskih simulacija Višnja Simić
11. Razvoj informacionog sistema na SharePoint Online klaud platformi Nenad Stefanović
12. Upravljanje odnosima sa klijentima uz pomoć Microsoft Dynamics CRM informacionog sistema Nenad Stefanović
13. Primena metode optimizacije kolonijom pčela na estimaciju parametara numeričkih modela Tatjana Stojanović
14. Problem zadovoljivosti velikih formula matematičke logike Tatjana Stojanović
15. Paralelizacija BCO algoritma za ispitivanje zadovoljivosti velikih formula difoltnog sistema P Tatjana Stojanović
16. Topološke tehnike za računarsku analizu i klasifikaciju geometrijskih objekata Marinko Timotijević
17. Blockchain tehnologija, kriptovalute i druge primene Vladimir Cvjetković
18. Semantički strukturirane veb strane Vladimir Cvjetković
19. Semantički bazirani razvojni obrasci Vladimir Cvjetković

 

Poboljšanje performansi algoritama disipativne čestične dinamike metodama
Paralelizacije