Master rad na Master akademskim studijama informatike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju Studijskog istraživačkog rada na master akademskim studijama informatike

iconPotvrda  o odbrani master rada

iconIzjava autora o korišćenju završnog (master) rada

icon Template za izradu master rada (latex) icon Template za izradu master rada (docx) iconTemplate za izradu master rada (odt)

Napomene: Student bira temu tek kada je POLOŽIO BAR DVA ISPITARok za odbranu Master rada je 2 godine od datuma izbora teme, i u tom periodu nije moguće menjati temu.  Svake školske godine se tokom februara meseca objavljuje spisak novih tema. Izbor novih tema je moguć od 1. marta tekuće školske godine. Izbor tema se vrši u periodima između ispitnih rokova. 

 

Spisak tema

 

 

Poboljšanje performansi algoritama disipativne čestične dinamike metodama
Paralelizacije