Master rad na Master akademskim studijama informatike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju Studijskog istraživačkog rada na master akademskim studijama informatike

icon Template za izradu master rada (latex) icon Template za izradu master rada (docx) iconTemplate za izradu master rada (odt)

Napomene: Student bira temu tek kada je POLOŽIO BAR DVA ISPITARok za odbranu Master rada je 2 godine od datuma izbora teme, i u tom periodu nije moguće menjati temu.  Svake školske godine se tokom februara meseca objavljuje spisak novih tema. Izbor novih tema je moguć od 1. marta tekuće školske godine. Izbor tema se vrši u periodima između ispitnih rokova. 

 

Spisak tema

 

Spisak tema za Master radove na Master akademskim studijama informatike školske 2018/2019. godine.

R.br Tema Nastavnik  
1. Prikupljanje, skladištenje i obrada rezultata numeričkih modela Miloš Ivanović
2. Surogat modeli dinamičkih procesa zasnovani na metodama mašinskog
učenja
Miloš Ivanović
3. Sistemi za preporuku Miloš Ivanović
4. Automatizovano objedinjavanje naučnih informacija iz primarnih i sekundarnih izvora zasnovano na DSPACE-CRIS platformi Ana Kaplarević-Mališić
5. Višeskalni model mišića zasnovan na konačnim elementima i zakonu o dejstvu masa Ana Kaplarević-Mališić
6. Računarski model mišićnih vlakana srčanog mišića Boban Stojanović
7. Računarske metode za ocenjivanje kvaliteta podataka vremenskih serija Boban Stojanović
8. Optimizacija metodom koralnih grebena Višnja Simić
9. Učenje fazi pravila iz podataka Višnja Simić
10. Razvoj informacionog sistema na SharePoint Online klaud platformi Nenad Stefanović
11. Upravnjanje softverskim projektima primenom DevOps pristupa Nenad Stefanović
12. Upravljanje odnosima sa klijentima uz pomoć Microsoft Dynamics CRM informacionog sistema Nenad Stefanović
13. Upotreba mašinskog učenja u procesuiranju prirodnih jezika Tatjana Stojanović
14. Heurističke metode rezonovanja u nekim klasama verovatnosnih logika Tatjana Stojanović
15. Poređenje efikasnosti heurističkih metoda za rešavanje SAT problema Tatjana Stojanović
16. Primena metode optimizacije kolonijom pčela na estimaciju parametara numeričkih modela Tatjana Stojanović
17. Semantički strukturirane veb strane Vladimir Cvjetković
18. Semantički bazirani razvojni obrasci Vladimir Cvjetković

 

Poboljšanje performansi algoritama disipativne čestične dinamike metodama
Paralelizacije