Praksa - Kompanija Intermino

Kompanija Intermino organizuje on-line prezentaciju sturučnih praksi za studente osnovnih i master studija. Prezentacija će se održati 27.10.2021. u 18:00h 


Onlajn predavanja #TravelToTeach

 U okviru projekta „LiMa – Lehramt international in Marburg“  u periodu od 26. oktobra 2021. godine do 25. januara 2022. godine biće organizovana onlajn predavanja posvećena različitim aspektima međunarodnih i međukulturnih kompetencija u obrazovanju nastavnika.


Prezentacija aktuelnih konkursa za Erazmus+ program mobilnosti

ERAZMUS+ stipendirana mobilnost studenata u svrhu učenja u programskim zemljama (Кa103 ) i partnerskim zemljama (Кa107)


Matematička radionica

Nakon sagledavanja epidemiološke situacije i razmatranja naših mogućnosti da organizujemo rad u učionicama, sa žaljenjem konstatujemo da ove godine nećemo biti u mogućnosti da organizujemo rad u okviru Matematičke radionice mladih kakav je bio uobičajen prethodnih godina.


Google Developer Student Club

Google Developer Student Club, filijala Univerziteta u Kragujevcu, poziva studente Instituta za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta da se prijave za učešće u aktivnostima  kluba.


Onlajn škola: INNOVATION AND SMART MANUFACTURING

Konzorcijum SMART2M projekta, finansiranog od strane European Institute of Innovation & Technology (EIT) organizuje međunarodnu ONLAJN ŠKOLU na temu INOVACIJE I PAMETNA PROIZVODNjA od 27. septembra do 1. oktobra 2021.