Kako do Instituta za matematiku i informatiku?

Univerzitet u Kragujevcu
Prirodno-matematički fakultet

Institut za matematiku i informatiku

034/336-223034/335-040

imi@kg.ac.rsimi.servis@gmail.com

Upravnik Instituta je dr Bojana Borovićanin, vanredni profesor


Kontakt QR Code