Institut za matematiku i informatiku

Institut za matematiku i informatiku je jedna od organizacionih jedinica Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Osnovan je 1976. godine kao Institut za matematiku a od 1996. godine nosi sadašnji naziv. Najvažnije oblasti rada Instituta za matematiku i informatiku su studije matematike i informatike i naučno-istraživački rad iz ovih oblasti. Nastavnici i asistenti ovog instituta objavljuju naučne radove u poznatim svetskim časopisima. Posebno su razvijeni Numerička analiza, Matematička logika, Diferencijalna geometrija, Funkcionalna analiza, Teorija grafova, Metodologije računarstva i Informacione tehnologije i sistemi. U Institutu za matematiku i informatiku, u stalnom radnom odnosu, radi dvadeset dva doktora nauka i dvadeset sedam master matematičara i informatičara. Institut raspolaže sa preko hiljadu kvadratnih metara prostora (učionice, kabineti, računarske sale). 

Institut ostvaruje bogatu međunarodnu saradnju. Članovi Instituta su boravili na univerzitetima u SAD, Rusiji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Belgiji, Češkoj, Poljskoj, Grčkoj i Mađarskoj.

U Institutu za matematiku i informatiku se uređuje naučni časopis "Kragujevac Journal of Mathematics", čiji je izdavač Prirodno-matematički fakultet. Časopis izlazi na engleskom jeziku, a velika većina autora je iz inostranstva. Naučni radovi publikovani u ovom časopisu prikazuju se u najpoznatijim referativnim žurnalima Mathematical Reviews i Zentral Blatt. Kao priznanje za predan rad uredništva, časopis je prema listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 2021. godine uvršten u kategoriju M24 u oblasti matematika.

Organizaciona jedinica u okviru Instituta za matematiku i informatiku je Centar za računarsko modelovanje i optimizaciju – CERAMO, koji okuplja istraživače u oblasti računarskih nauka sa ciljem stvaranja inovativnih rešenja za primenu u privredi i nauci. Širok spektar računarskih metoda i veliko iskustvo u rešavanju realnih problema čine CERAMO istraživačkom grupom sposobnom da razvije i najkompleksnija softverska rešenja za primenu u različitim oblastima, o čemu najbolje svedoče brojni uspešno realizovani domaći i međunarodni projekti, naučne publikacije i priznanja.

Institut za matematiku i informatiku organizuje naučne konferencije, domaće i međunarodne. Dosadašnje konferencije su bile iz Geometrije, Teorije grafova, Numeričke analize, Matematičke logike i Istorije matematike. U maju 2018. godine Institut je bio organizator 14. Srpskog matematičkog kongresa sa velikim brojem učesnika iz zemlje i sveta.

Univerzitet u Kragujevcu se prvi put našao na prestižnoj Šangajskoj listi najboljih svetskih univerziteta 2017. godine, zahvaljujući rezultatima iz oblasti matematike, a zatim je taj uspeh ponovljen 2018. i 2019. godine, čemu su u značajnoj meri doprineli nastavnici i saradnici Instituta za matematiku i informatiku.

U Institutu za matematiku i informatiku radi Matematička radionica, kroz koju svake godine prođe oko dvesta učenika, od trećeg do osmog razreda osnovne škole. Ovi učenici pokazuju izuzetno dobre rezultate na takmičenjima iz matematike i informatike. Predavači Matematičke radionice su profesori, asistenti i studenti master studija Prirodno-matematičkog fakulteta. U Institutu se uređuje časopis za matematiku i računarstvo za učenike srednjih škola "Tangenta" Društva matematičara Srbije. Tehnički urednik i deo redakcije "Matematičkog lista" su dugi niz godina bili sa ovog Instituta.

Institut za matematiku i informatiku bio je organizator nekoliko akreditovanih seminara za usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola iz oblasti matematike i računarstva. 

Za potrebe Nacionalne službe za zapošljavanje u Institutu za matematiku i informatiku je godinama održavana informatička obuka za nezaposlena lica. Pored osnovne informatičke obuke, organizovana je i specijalizovana informatička obuka iz oblasti Web dizajna, pripreme za štampu i slično. Do sada je kroz informatičku obuku prošlo preko hiljadu lica.