Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Matematika 2 (informatika) - konačne predispitne obaveze 17.06.20211623953436 Jelena Dimitrijevic, Marko Dabic
DM Dokumenten Management GmbH - praksa 17.06.20211623951624 Ana Kaplarević
Diskretna matematika - predispitne obaveze 17.06.20211623925587 Jelena Dimitrijević
SPA1 - uvid u radove 17.06.20211623924053 Jovana Arsović, Marija Stanić, Nikola Bačanin
Паралелно програмирање - поправни колоквијум сатница 17.06.20211623921407 Dragutin Ostojic
Математика 3 (за студенте физике) - Јунски рок 17.06.20211623920410 Александар Аксентијевић
Funkcionalna analiza - konačne predispitne obaveze 17.06.20211623913088 Nevena Petrović, Aleksandar Aksentijević
SA2 (matematika) - predispitne obaveze 17.06.20211623909976 Branka Jovanovic
Praktikum iz programiranja 3 - prijava za popravni kolokvijum 16.06.20211623859324 Andreja Zivic
Dizajniranje softvera - termin ispita junski rok 16.06.20211623837193 Andreja Zivic
SPA1 - konačne predispitne obaveze 15.06.20211623790973 Jovana Arsović, Marija Stanić, Nikola Bačanin
Oдговор Института за математику и информатику на захтеве студената 15.06.20211623764222 IMI
Praktikum iz programiranja 1 (informatika) - upis ocena 15.06.20211623759961 Marina Svičević
Uvod u programiranje - završni deo ispita 15.06.20211623759892 Marina Svičević
Praktikum iz programiranja 1 (matematika) - upis ocena 15.06.20211623759565 Marina Svičević
NMSP i Numerička matematika (informatika) - konačne predispitne obaveze 14.06.20211623699336 Александар Јовановић
Rimanova geometrija-konačne predispitne obaveze 14.06.20211623690570 Emilija Nešović
Neeuklidske geometrije - konačne predispitne obaveze 14.06.20211623685818 Jelena Djordjevic
Паралелно програмирање - пријава за поправни колоквијум 14.06.20211623685522 Dragutin Ostojic
Računarske mreže i mrežne tehnologije - raspored polaganja popravnog kolokvijuma 14.06.20211623673247 Miloš Pavković
OOP - raspored polaganja 13.06.20211623618295 SN, AŽ
Praktikum iz programiranja 1(matematika) - konačne predispitne obaveze 13.06.20211623609765 Nikola Bačanin
Математика 3 - предиспитне обавезе 13.06.20211623602317 Богдан Пирковић Марко Дабић Немања Вучићевић
Verovatnoća i statistika 2 (Statistika) - predispitni poeni 12.06.20211623523572 Teodora Trifunovic
Analiza 3 - predispitne obaveze 12.06.20211623513201 Aleksandra Milosavljevic
OOP - prijava za popravni kolokvijum 12.06.20211623492983 Andreja Zivic
Математика 1 (физика) - поправни колоквијум у јунском року 11.06.20211623437501 Немања Вучићевић
Analiza 1 - predispitne obaveze 11.06.20211623430095 Aleksandar Aksentijević, Aleksandra Milosavljević
Dodatni termin za prijavu ispita u junskom ispitnom roku 11.06.20211623424798 ИМИ
Arhitektura i organizacija računara 11.06.20211623420963 Ljubica Kovačević