Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Математика 1 (физика) - резултати првог колоквијума 28.11.20211638058263 Немања Вучићевић
Паралелно програмирање - исправка првог колоквијума 27.11.20211638028250 Dragutin Ostojic
Verovatnoca i statistika 1(Verovatnoca)-Rezultati prvog kolokvijuma 26.11.20211637943399 Bogdan Pirkovic
Osnovi programiranja - raspored polaganja I kolokvijuma 26.11.20211637939471 Aleksandra Kazaković, Nikola Bačanin
Паралелно програмирање - први колоквијум 26.11.20211637924097 Dragutin Ostojic
On-line prezentacija stručne prakse kompanije Logispin 25.11.20211637845960 Ana Kaplarević
Оперативни системи 1 - распоред полагања првог колоквијума 25.11.20211637843392 Бранка Јовановић, Никола Андријевић, Филип Бојовић
Математика 1 (физика) - први колоквијум 23.11.20211637682674 Немања Вучићевић
Osnovi programiranja - prijava za prvi kolokvijum 23.11.20211637681603 Aleksandra Kazaković, Nikola Bačanin
Odabrana poglavlja elementarne matematike / Elementarna matematika - rezultati prvog kolokvijuma 22.11.20211637603662 Aleksandra Milosavljevic
Ažuriranje rasporeda kolokvijuma na studijama informatike 21.11.20211637531413 Lazar Krstic
Паралелно програмирање - пријава за колоквијум 21.11.20211637504210 Dragutin Ostojic
Парцијалне и интегралне једначине - резултати првог колоквијума 19.11.20211637358141 Александар Аксентијевић
Operativni sistemi 1 - prijava za kolokvijum 19.11.20211637324837 Branka Jovanović Filip Bojović Nikola Andrijević
Odbrana diplomskog rada 19.11.20211637315280 IMI
Verovatnoca i statistika 1(Verovatnoca)-Matematika-termin vezbi 18.11.20211637253666 Bogdan Pirkovic
Baze podataka 1 - rezultati testa 18.11.20211637246579 BJ, SN
OGLAS za POSAO u osnovnoj školi 17.11.20211637181837 Bojana Borovićanin
Паралелно програмирање 15.11.20211636998031 Dragutin Ostojic
СПА2 14.11.20211636907033 Dragutin Ostojic
Теорија информација 14.11.20211636907010 Dragutin Ostojic
IoT prijava za izborni predmet 13.11.20211636829183 Vladimir Cvjetkovic
ALST - ispravka 13.11.20211636801904 Lazar Krstic
Softverski alati 1 (matematika) - rezultati prvog kolokvijuma 12.11.20211636755258 Marko Dabic, Nemanja Vučićević
ALST - I kolokvijum - sala 12.11.20211636728727 Lazar Krstic
Osnovi preduzetničkog menadžmenta - razultati 1. kolokvijuma 12.11.20211636711054 Snezana Nestic
Raspored kolokvijuma - matematika i informatika 10.11.20211636550765 Lazar Krstic
Logispin - prijava za plaćenu dvomesečnu praksu 09.11.20211636479276 Ana Kaplarević
ALST - promena termina kolokvijuma 09.11.20211636462805 Lazar Krstic
СПА2 08.11.20211636371389 Dragutin Ostojic