Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Baze podataka 2 26.09.20171506451840 Ana Kaplarević
Arhitektura računara 1 (oktobar 2) 26.09.20171506443328 Violeta Petrović
Vizuelno programiranje - Vežbe 26.09.20171506431915 Srđan Nikolić
Obrazovni softver 1 (matematika) - predavanja 26.09.20171506431887 Tatjana Tomović
Obaveštenje o novom programu 26.09.20171506424248 IMI
Baze podataka 2 - vežbe 26.09.20171506380034 Mihailo Obrenović
Baze podataka 1 - Termin predavanja i vežbi - NOVO 25.09.20171506369413 Srđan, Marko
Odbrana master rada 25.09.20171506349337 IMI
Predavanja OS1, OS2 i SA2 25.09.20171506338156 Miloš Ivanović
Računarska grafika - vežbe 25.09.20171506335955 Tijana Ristovic
Matematika 3 (fizika) - Vežbe 25.09.20171506323191 Marinko Timotijevic
Promena rasporeda - I godina informatike 24.09.20171506286044 IMI
Numerička analiza - termin ispita 24.09.20171506277744 Nevena Petrović
Inteligentni sistemi 1 - promena termina upisa ocena 24.09.20171506267034 Višnja Simić
TOI 1 - rezultati završnog ispita 23.09.20171506192204 Silvana Marinković
Promena rasporeda predavanja za zimski semestar 2017/18. godine 23.09.20171506178648 IMI
Algoritamske strategije - vežbe 23.09.20171506175022 Mihailo Obrenović
Nacrtna i kompjuterska geometrija-obavestenje 23.09.20171506171869 Emilija Nešović
Inteligentni sistemi 1 - rezultati završnog ispita 23.09.20171506159327 Višnja Simić
Izborni predmeti na osnovnim studijama - PRIJAVA 23.09.20171506157845 Ana Kaplarević
Matematika 2 i Matematika 3 (fizika) - termin popravnog kolokvijuma 23.09.20171506155802 Marinko Timotijević, Teodora Trifunović,
Linearna algebra 1 - rezultati završnog ispita 22.09.20171506115248 Silvana Marinković
Diferencijalna geometrija (stari program) 22.09.20171506102443 Milica Grbović
Vanredni ispitni rok Oktobar 2 22.09.20171506082667 IMI
Oktobar II - OS1, SA2, RMIMT, OS2, PP, SA2-mat 22.09.20171506065539 Miloš Ivanović
Odbrane završnih radova na Osnovnim studijama informatike 21.09.20171506002517 IMI
Softverski alati 2 za matematičare - oktobar 21.09.20171505990158 Miloš Ivanović
Odbrana master rada 20.09.20171505911430 IMI
Odbrana master rada 20.09.20171505911327 IMI
OOP - odbrana seminarskih (oktobar) 20.09.20171505893059 Marina Svičević
Softverski inženjering - upis ocena 19.09.20171505822211 Filip Radovanovic