Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Matematika 2 (Fizika)-rezultati avgustovskog popravnog kolokvijuma 24.08.20191566673596 Bogdan Pirkovic
Neeuklidske geometrije-rezultati dodatnih popravnih kolokvijuma 24.08.20191566663216 Emilija Nešović
Odabrana poglavlja geometrije-rezultati dodatnih popravnih kolokvijuma 24.08.20191566654502 Emilija Nešović
Diferencijalna geometrija - dodatni popravni kolokvijumi 24.08.20191566646475 Anica Pantić
Спектрална теорија оператора (факултативно) 23.08.20191566597246 Александар Аксентијевић
Geometrija (fakultativno) 23.08.20191566586561 Milica Grbović
Funkcionalna analiza - dodatni popravni kolokvijum 23.08.20191566574400 Nevena Petrović
Kompleksna analiza - dodatni popravni kolokvijum 23.08.20191566569528 Maja Lučić, Aleksandar Jovanović
Numerička matematika - dodatni popravni kolokvijum 23.08.20191566564723 Nevena Petrović, Teodora Trifunović
NMSP - rezultati dodatnog popravnog kolokvijuma 23.08.20191566564633 Nevena Petrović, Aleksandar Jovanović
OS2 - ispravka II dodatnog popravnog kolokvijuma 23.08.20191566560876 Srđan Nikolić
Rezultati dodatnog popravnog kolokvijuma iz Statistike 23.08.20191566555735 Bogdan Pirković, Teodora Trifunović
Odbrana doktorske disertacije 23.08.20191566514616 IMI
Strategije rešavanja matematičkih zadataka - novi termin ispita 22.08.20191566462618 Marija Stanić
Numerička matematika - novi termin ispita 22.08.20191566462567 Marija Stanić
Matematika 3 (fizika) - Termin popravnog kolokvijuma 22.08.20191566427807 Marinko Timotijevic
Neeuklidske geometrije-termin zavrsnog ispita 21.08.20191566397167 Emilija Nešović
IMI - Satnica dodatnog popravnog kolokvijuma za studente završnih godina studija 21.08.20191566392765 IMI
Odbrana master rada 20.08.20191566336769 IMI
Matematika 2 (Fizika)-termin prvog kolokvijuma 20.08.20191566305047 Bogdan Pirkovic
KWT Matematika 19.08.20191566200835 Jovan Janicjievic, Mateja Asanin
IMI - Dodatni popravni kolokvijum za studente završnih godina 31.07.20191564572826 IMI
BP 2 16.07.20191563286677 Ana Kaplarević
Linearna algebra 1 - završni ispit 14.07.20191563136455 Silvana Marinković
Softverski alati 2 (matematika) 08.07.20191562612356 Ana Kaplarević
Matematika 2 (Informatika)-rezultati ispita i upis ocena 08.07.20191562600237 Bojana Borovićanin
SPA 1 - upis ocena 08.07.20191562577703 Tatjana Stojanović
BP 1 - usmeni 04.07.20191562256495 Ana Kaplarević
Arhitektura računara 03.07.20191562163522 Ljubica Kovačević
Arhitektura računara - ispit 02.07.20191562092685 Ljubica Kovačević
Softverski alati 2 (matematika) - odbrana domaceg zadatka 02.07.20191562018738 Ana Kaplarević