Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Analiza 4-rezultati prvog kolokvijuma 20.04.20181524230752 Mirjana Pavlović
SA2 (matematika) - rezultati I kolokvijuma 20.04.20181524229274 Aleksa Cerovina
KWT - prvi kolokvijum 20.04.20181524228658 Branko, Marko
Kompleksna analiza - rezultati prvog kolokvijuma 20.04.20181524226152 Maja Lučić, Aleksandar Jovanović
Odbrana master rada 20.04.20181524222713 IMI
SPA1 - satnica prvog kolokvijuma 20.04.20181524222435 Đorđe, Tijana, Filip, Aleksa
Arhitektura računara 1 - nadoknada vežbi 19.04.20181524167702 Miloš Pavković
SPA1 - Rešenje 3. zadatka sa prvog kolokvijuma 2016/17 19.04.20181524167583 Filip, Aleksa, Tijana, Đorđe
NMSP - rezultati prvog kolokvijuma 19.04.20181524161229 Nevena Petrović, Aleksandar Jovanović
Racunarske mreze - vežbe 19.04.20181524128095 Miloš Pavković
Numerička matematika - rezultati testa 18.04.20181524072352 Nevena Petrović, Teodora Trifunović
Numerička analiza 2 - rezultati prvog kolokvijuma 18.04.20181524068793 Aleksandar Jovanovic
SPA 1 - promena termina vežbi (grupa 3.5) 18.04.20181524054685 Filip Radovanović
Linearna algebra 1 - nadoknada vežbi 17.04.20181523988431 Marinko Timotijević, Ljubica Milević
Statistika i računarstvo (Biologija i ekologija)-termin prvog kolokvijuma 17.04.20181523974667 Bogdan Pirković, Teodora Trifunović
Osnove programiranja (Matematika) - Rezultati prvog kolokvijuma 17.04.20181523966517 Đorđe Nedić
SPA1 - Konsultacije 17.04.20181523966434 Đorđe, Tijana, Filip, Aleksa
SPA1 - prvi kolokvijum 17.04.20181523965993 Đorđe, Tijana, Filip, Aleksa
Kompleksna analiza - TERMIN II kolokvijuma 17.04.20181523961505 Maja Lučić, Aleksandar Jovanović
Elementarna matematika - prvi domaći 17.04.20181523955889 Nadica Miletić, Aleksandar Milenković
Linearna algebra 1 - Prva grupa - Pomeranje vežbi 15.04.20181523813836 Marinko Timotijevic
Elementarna matematika - obaveštenje 15.04.20181523785461 Aleksandar Milenković, Nadica Miletić
Računarske mreže i Baze podataka 1 - termini predavanja 13.04.20181523626714 Miloš Ivanović
SA2 (matematika) - prvi kolokvijum 13.04.20181523623979 Aleksa Cerovina
Odbrana završnog rada 13.04.20181523610204 IMI
Odbrana završnog rada 13.04.20181523610067 IMI
Arhitektura računara - kolokvijum 13.04.20181523609135 Ljubica Kovačević
Geometrija - rezultati prvog kolokvijuma 13.04.20181523582953 Milica Grbović
Odbrana doktorske disertacije 12.04.20181523536595 IMI
Računarske simulacije - otkazane vežbe 12.04.20181523532872 Filip Radovanović
Arhitektura računara - konsultacije 12.04.20181523512811 Ljubica Kovačević