Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Увод у науку о подацима - пријава за колоквијум 23.04.20211619164485 Бранко Арсић
Praktikum iz programiranja 3 - otkazane vezbe 23.04.20211619135325 Andreja Zivic
OOP - prijava za I kolokvijum 22.04.20211619099673 Srđan Nikolić
Odbrana master rada 22.04.20211619080798 IMI
Analiza 3 - rezultati prvog kolokvijuma 21.04.20211619031749 Aleksandra Milosavljevic
Interakcija čovek računar - prijava za kolokvijum 21.04.20211618996035 Aleksandra Kazakovic
Diferencijalna geometrija - rezultati prvog kolokvijuma 21.04.20211618994220 Jelena Djordjevic
KWT (matematika) - rezultati prvog kolokvijuma 21.04.20211618958193 Aleksandra Kazakovic
Praktikum iz programiranja 3 20.04.20211618921187 Andreja Zivic
Neeuklidske geometrije- rezultati prvog kolokvijuma 19.04.20211618869489 Jelena Djordjevic
Praktikum iz programiranja 1(matematika) - rezultati kolokvijuma 19.04.20211618863697 Nikola Bačanin
NMSP i Numerička matematika (informatika) - raspored za prvi kolokvijum 19.04.20211618852635 Aleksandar Jovanovic
SPA1 - rezultati I testa 19.04.20211618843455 Jovana Arsović, Marija Stanić, Nikola Bačanin
Nastavak onlajn nastave za studente I i II godine OAS Matematike 19.04.20211618836574 ИМИ
Softverski alati 2 (matematika) - rezultati kolokvijuma 18.04.20211618773252 Branka Jovanovic
Računarske mreže i mrežne tehnologije - raspored polaganja I kolokvijuma 18.04.20211618759097 Miloš Pavković, Ljubica Kovačević
Diskretna matematika - rezultati 18.04.20211618730249 Jelena Dimitrijević
Raspored polaganja kolokvijuma iz FJAJP-a 17.04.20211618684671 Nikola Andrijević
Паралелно програмирање - исправка првог колоквијума 17.04.20211618669996 Dragutin Ostojic
NMSP i Numerička matematika (informatika) - prijava za prvi kolokvijum 17.04.20211618666925 Александар Јовановић
Formаlni jezici, аutomаti i jezički procesori 16.04.20211618562597 Nikola Andrijević
Паралелно програмирање - пријава за први колоквијум 15.04.20211618502739 Dragutin Ostojic
Inteligentni sistemi - rezultati testa 15.04.20211618500347 Višnja Simić
Praktikum iz programiranja 3 - raspored polaganja kolokvijuma 14.04.20211618424619 Andreja Zivic
KWT(matematika) - raspored polaganja 13.04.20211618329855 Aleksandra Kazaković
KWT - raspored polaganja 13.04.20211618329841 Jovana Arsović, Nikola Andrijević, Nikola Bačanin
Arhitektura i organizacija računara 13.04.20211618321982 Ljubica Kovačević
Praktikum iz programiranja 3 - prijava za kolokvijum 13.04.20211618320335 Andreja Zivic
Избори за студентски парламент 13.04.20211618311729 ИМИ
Kompleksna analiza - rezultati prvog kolokvijuma 12.04.20211618246751 Александар Јовановић