Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Odbrana završnog rada 22.09.20231695372909 IMI
Odbrana završnih radova na Osnovnim studijama informatike 21.09.20231695306737 IMI
Odbrana završnih radova na Osnovnim studijama informatike 21.09.20231695306703 IMI
Odbrana završnog rada 21.09.20231695295949 IMI
Odbrana završnog rada 21.09.20231695292478 IMI
Odbrana master rada 21.09.20231695292422 IMI
Računarske simulacije - Radovi (Avgust, 2023) 20.09.20231695217761 Danica Prodanovic
Spisak izbornih predmeta koji se realizuju na OAS Matematike u školskoj 2023/2024. godini 20.09.20231695205886 Bojana Borovićanin
Spisak izbornih predmeta koji se realizuju na OAS Informatike u školskoj 2023/2024. godini 20.09.20231695205876 IMI
OOP - septembarski rok 19.09.20231695153868 Ana Kaplarević
Одбрана завршног рада 17.09.20231694966315 Ana Kaplarević
Одбрана мастер рада 13.09.20231694619022 Ana Kaplarević
BP 2 - septembarski rok 13.09.20231694611644 Ana Kaplarević
LFP - zavrsni ispit - septembar 13.09.20231694596868 Tatjana Stojanović
SPA1 - završni ispit - septembar 13.09.20231694592458 Tatjana Stojanović
Anketa o izbornim predmetima-OAS Matematika 12.09.20231694534377 IMI
Anketa o izbornim predmetima - OAS Informatika 12.09.20231694534369 IMI
Odbrana stručne prakse - mentor Ana Kaplarević-Mališić 12.09.20231694532673 Ana Kaplarević
Raspored ispita 12.09.20231694532280 IMI
Baze podataka 1 - septembarski rok 11.09.20231694452499 Ana Kaplarević
Odbrana zvaršnog rada 11.09.20231694422928 IMI
Prezentacija modula i izbornih predmeta 07.09.20231694086460 Bojana Borovićanin
Projektovanje VLSI sistema 06.09.20231694014392 Ljubica Mijajilović
Matematika 2 (Informatika)- septembarski rok 05.09.20231693931073 Bojana Borovićanin
OOP - avgustovski rok 04.09.20231693858808 Ana Kaplarević
Geometrija - konacne predispitne obaveze 04.09.20231693818989 Jelena Djordjevic
Uvod u geometriju - konacne predispitne obaveze 03.09.20231693740383 Jelena Djordjevic
BP 2 - termin ispita u septembru 02.09.20231693671760 Ana Kaplarević
Паралелно програмирање и Оперативни системи 2 - коначни резултати након додатног поправног колоквијума 01.09.20231693577764 Dragutin Ostojic
BP 1 - upis ocena (avgustovski rok) 01.09.20231693552867 Ana Kaplarević