Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Metodika nastave algebre i logike - prvi kolokvijum 25.04.20171493137837 Aleksandar Milenković
Metodika nastave analize - prvi kolokvijum 25.04.20171493137763 Aleksandar Milenković
Metodika nastave geometrije - prvi kolokvijum 25.04.20171493137682 Aleksandar Milenković
KWT - prijava za I kolokvijum 25.04.20171493113279 Mihajlo Obrenović, Marko Knežević
Istraživanja u nastavi matematike - rezultati drugog kolokvijuma 25.04.20171493105679 Aleksandar Milenković
Predavanje iz predmeta TOI 2 25.04.20171493102084 Bojana Borovićanin
SPA1 - termin vežbi 24.04.20171493066197 Marina Svičević, Marko Knežević
OOP - nadoknada IZMENA 24.04.20171493053765 Ana Kaplarević
Diskretna matematika - rezultati kolokvijuma 24.04.20171493052317 Aleksandar Aksentijević, Aleksandar Jovanović
Topologija - Konsultacije 24.04.20171493032008 Marinko Timotijevic
OOP - otkazana predavanja 24.04.20171493021852 Ana Kaplarević
Matematika 2 - obavestenje 24.04.20171493018272 Milica Milivojević
SA2 (matematika) - otkazane vežbe 24.04.20171493016985 Aleksa Cerovina
RMiMT, OOP, AR1, SA1 - termin vežbi 24.04.20171493016751 MS, MP, AC, SN
Osnovi programiranja (MATEMATIKA) 24.04.20171493007889 Višnja Simić
Statistika - rezultati prvog kolokvijuma 23.04.20171492979129 Teodora Trifunovic
Softverski alati 1 - obaveštenje 23.04.20171492948189 Višnja Simić
Analiza 1 - obavestenje 23.04.20171492940373 Milica Milivojević
Statistika - vežbe 22.04.20171492894173 Teodora Trifunovic
Diferencijalna geometrija (stari program) 21.04.20171492780234 Milica Grbović
Odbrana završnog rada 20.04.20171492716907 IMI
Paralelno programiranje - Prvi kolokvijum - ispravka 20.04.20171492694302 Đorđe Nedić
Osnovi programiranja (matematika) - nadoknada vežbi za I grupu 19.04.20171492599707 Jelica Vasiljević
Algebarske strukture - konsultacije 19.04.20171492589569 Silvana Marinković
PP - I kolokvijum 18.04.20171492537524 Đorđe Nedić
NMSP - prijava za kolokvijum 18.04.20171492472177 Nevena Petrović
SA1 - vežbe 17.04.20171492444530 Aleksa Cerovina
SPA1 - termin vežbi 17.04.20171492444418 Marina Svičević, Marko Knežević
Metodika programiranja - otkazana predavanja 17.04.20171492414457 Tatjana Stojanović
SPA1 - rezultati I kolokvijuma 15.04.20171492280693 Marina Svičević, Marko Knežević
Kompleksna analiza - rezultati kolokvijuma 13.04.20171492101026 Aleksandar Jovanovic