Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Verovatnoća i statistika 2 26.05.20241716721718 Ana Vidosavljevic
Baze podataka 2 - rezultati drugog kolokvijuma 26.05.20241716719409 Marija Obrenovic
Izmena rasporeda ispita - OAS i MAS Matematike 25.05.20241716642651 IMI
Algebarske strukture - vežbe 23.05.20241716483748 Maja Laković
Teorija brojeva - II kolokvijum 23.05.20241716483493 Maja Laković
IV godina - Poseta Državnom Data Centru u Kragujevcu 22.05.20241716370661 Miloš Ivanović
Matematika 3 - vežbe 21.05.20241716312199 Marija Trnavac
Baze podataka 1 - vežbe 21.05.20241716287291 Marija Obrenović, Jana Brzaković, Bogdan Anđelković
Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja - kolokvijum prijava 21.05.20241716281569 Dragutin Ostojić, Radovan Drašković, Stefan Stanišić
Функционална анализа 1 - вежбе 20.05.20241716230870 Милица Дабић
Metodika nastave analize - rezultati drugog kolokvijuma 20.05.20241716202412 Maja Laković
Prezentacija EDIT letnje škole i stručno predavanje inženjera Comtrade-a 19.05.20241716149403 IMI
Оперативни системи 2 - исправка другог колоквијума 19.05.20241716138362 Dragutin Ostojic
Projektovanje VLSI kolokvijum grupe 19.05.20241716132444 Aleksandar Peulic
Numerička matematika (OAS Informatike) - trenutne predispitne obaveze 19.05.20241716126816 Aleksandra Milosavljevic
Računarske mreže - rezultati II kolokvijuma 19.05.20241716125797 Stefan Biševac, Radovan Drašković, Marija Jolović
Praktikum iz programiranja 1 (matematika) - termin kolokvijuma 19.05.20241716125431 Jelena Stevanić, Ana Vidosavljević
Praktikum iz programiranja 1 (matematika) - vežbe 19.05.20241716116700 Jelena Stevanić, Ana Vidosavljević
Оперативни системи 2 - распоред полагања другог колоквијума 18.05.20241716058955 Dragutin Ostojic
Računarske mreže - raspored 18.05.20241716053702 Stefan Biševac, Radovan Drašković, Marija Jolović
Racunarske mrežе - prijava za II kolokvijum 16.05.20241715889801 Stefan Biševac, Radovan Drašković, Marija Jolović
Verovatnoća i statistika 2 - vežbe 16.05.20241715848844 Ana Vidosavljevic
Структуре података и алгоритми 1 - распоред полагања другог теста 15.05.20241715802592 Dragutin Ostojic
Projektovanje VLSI kolokvijum prijava 15.05.20241715801015 Aleksandar Peulic
Algebarske strukture - vežbe 15.05.20241715775414 Maja Laković
Izmena rasporeda ispita - OAS Matematike 14.05.20241715718395 IMI
Uvod u programiranje - rezultati I kolokvijuma 14.05.20241715712497 Aleksandra Milosavljević, Jelena Stevanić
Функционална анализа 1 (Функционална анализа) - резултати првог колоквијума 14.05.20241715708959 Милица Дабић
СПА1 - пријава за други тест 12.05.20241715536745 Dragutin Ostojic
Izmena rasporeda kolokvijuma 12.05.20241715522695 IMI