Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Statistika i računarstvo (biologija) - predispitne obaveze 24.06.20191561393770 Marko Dabić, Ljubica Milević
Odbrana master rada 24.06.20191561390921 IMI
Inteligentni sistemi 1 - rezultati 3. kolokvijuma 24.06.20191561382706 Višnja Simić
Inteligentni sistemi 1 - rezultati popravnog kolokvijuma 24.06.20191561376762 Lazar Krstic
Statistika i računarstvo - rezultati popravnog kolokvijuma (ekologija) 23.06.20191561295589 Teodora Trifunovic
Osnovi programiranja - konačne predispitne obaveze 23.06.20191561290816 Aleksandra Milosavljević Nemanja Vučićević
Konsultacije iz predmeta TOI 2 i Matematika 2 22.06.20191561226339 Bojana Borovićanin
Baze podataka 2 - teme za seminarske radove 21.06.20191561149193 Ana Kaplarević
Matematika 1 (informatika) - junski ispitni rok 21.06.20191561108152 Miroslava Petrović-Torgašev
Praktikum iz programiranja 3 - konačne predispitne obaveze - ispravka 20.06.20191561034619 MS, LM, AŽ, LV, JJ
Kompleksna analiza - konačne predispitne obaveze 20.06.20191561029067 Maja Lučić, Aleksandar Jovanović
SPA1 - raspored po učionicama 20.06.20191561018575 Tatjana Stojanović
Optimizacija 2 - predispitne obaveze 20.06.20191561015053 Milica Milivojević
Клијентске веб технологије (информатика) - коначне предиспитне обавезе 19.06.20191560976479 Бранко Арсић
SPA1 - uvid u testove 19.06.20191560945440 LM, AŽ, MM
Softverski alati 2 - Jun 19.06.20191560936861 Miloš Ivanović
NMSP - konačne predispitne obaveze 19.06.20191560896102 Nevena Petrović, Aleksandar Jovanović
Matematika 2 (informatika) - konačne predispitne obaveze 18.06.20191560892874 Mirjana Lazić, Marko Dabić, Nadica Miletić
Diferencijalna geometrija - konačne predispitne obaveze 18.06.20191560873547 Anica Pantić
SPA1 - rezultati popravnog testa 18.06.20191560872594 Andreja Živić, Luka Marković, Mladen Marić
KWT (matematika) - konačne predispitne obaveze 18.06.20191560854955 Mateja Ašanin, Jovan Janićijević
Linearna algebra 1 - Predispitne obaveze 17.06.20191560802344 Anica Pantić, Marinko Timotijević
Numerička matematika - konačne predispitne obaveze 17.06.20191560791238 Nevena Petrović, Teodora Trifunović
Softverski alati 2, informatika 17.06.20191560789218 Ljubica Kovačević
Računarske mreže i mrežne tehnologije 17.06.20191560787594 Ljubica Kovačević
Funkcionalna analiza - konačne predispitne obaveze 17.06.20191560786065 Nevena Petrović
Diskretna matematika - konačne predispitne obaveze 17.06.20191560776215 Maja Lučić
Paralelno programiranje - popravni kolokvijum 17.06.20191560775137 Đorđe Nedić
Paralelno programiranje - rezultati 17.06.20191560758720 Đorđe Nedić
GEOMETRIJA - konačne predispitne obaveze 16.06.20191560712349 Milica Grbović
SPA1 - popravni test 16.06.20191560705372 Luka Marković, Andreja Živić, Mladen Marić