Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Matematika 2 (Fizika)-rezultati prvog kolokvijuma 24.04.20191556141009 Bogdan Pirkovic
Arhitektura računara - nadoknada 24.04.20191556132523 Ljubica Kovačević
OOP - otkazane vežbe 24.04.20191556131232 MS, MM
NMSP - rezultati prvog kolokvijuma 24.04.20191556126003 Nevena Petrović, Aleksandar Jovanović
Diskretna matematika - rezultati kolokvijuma 24.04.20191556125267 Maja Lučić
RMiMT rezultati kolokvijuma 24.04.20191556123496 Ljubica Kovačević
TFKP - rezultati ispita 24.04.20191556118655 Maja Lučić
Algebarske strukture - rezultati prvog kolokvijuma 24.04.20191556097726 Silvana Marinković
TOI2 - konsultacije 24.04.20191556058663 Ljubica Milevic
Neeuklidske geometrije-rezultati prvog kolokvijuma 23.04.20191556045857 Emilija Nešović
PSSS - termin kolokvijuma 23.04.20191556034109 Marina Svičević
OOP - raspored polaganja I kolokvijuma 23.04.20191556033484 SN, MM, MS
Statistika i računarstvo (biologija) 23.04.20191556032634 Ljubica Milevic
Statistika 23.04.20191556030165 Slađana Dimitrijević
Inteligentni sistemi 1 - Otkazane vezbe 23.04.20191556027131 Lazar Krstic
SPA1 - otkazane vežbe 23.04.20191556023171 Andreja Zivic
NMSP - obaveštenje 23.04.20191556014567 Nevena Petrović, Aleksandar Jovanović
Softverski alati 2 za matematičare, I godina 22.04.20191555962406 Ljubica Kovačević
OOP - konsultacije 22.04.20191555960821 MS, MM, SN
Softverski alati 2 za matematičare, I godina 22.04.20191555960135 Ljubica Kovačević
Arhitektura računara 22.04.20191555956017 Ljubica Kovačević
PSSS - prijava 22.04.20191555940450 Lazar Krstic
Uvod u stohasticku analizu-Rotacija termina predavanja i vežbi 22.04.20191555929690 Bogdan Pirkovic
Računarske mreže i mrežne tehnologije - vežbe 22.04.20191555925063 Miloš Pavković
Arhitektura računara 21.04.20191555876956 Ljubica Kovačević
TOI2 - konsultacije 21.04.20191555866567 Ljubica Milevic
OOP - prijava za I kolokvijum 21.04.20191555829427 SN, MM, MS
Kompleksna analiza - rezultati kolokvijuma 20.04.20191555735173 Aleksandar Jovanović
Matematika 2 (informatika) - termin vežbi 19.04.20191555701300 Nadica Miletić
I godina informatike - obaveštenje 19.04.20191555689592 IMI
SPA1 - raspored po učionicama 19.04.20191555667300 Tatjana Stojanović