Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Linearna algebra 2 - II grupa 14.10.20181539541431 Ljubica Milevic
Odabrana poglavlja geometrije-obavestenje 14.10.20181539502321 Emilija Nešović
Analitička geometrija - vežbe I grupa 12.10.20181539377430 Aleksandar Jovanovic
Analiza 2 - predavanja i vežbe 12.10.20181539376664 Aleksandar Jovanovic
Накнадна пријава изборних предмета I године ОАС Информатике 11.10.20181539283675 Ana Kaplarević
Formalni jezici, ... - predavanja 11.10.20181539260082 Tatjana Stojanović
Računarski sistemi, Softverski alati 2 11.10.20181539240499 Ljubica Kovačević
Promena rasporeda za IV godinu informatike - modul profesor informatike 09.10.20181539090323 IMI
Formalni jezici, automati i jezički procesori - vežbe 09.10.20181539088929 Jelica Vasiljević
SASTANAK sa studentima koji su OBNOVILI ili preneli ispite sa I godine OAS Informatike 09.10.20181539086829 Ana Kaplarević
Baza podataka 1 - Nadoknada vežbi za III grupu 09.10.20181539086127 Srđan Nikolić
Racunarski sistemi - vežbe 09.10.20181539083839 Ljubica Kovačević
Analiticka geometrija - otkazane vezbe I grupa 09.10.20181539039609 Aleksandar Jovanovic
Uvod u analizu i algebru - otkazane vežbe II grupa 08.10.20181539029043 Aleksandar Jovanović
Računarski sistemi - vežbe 07.10.20181538943968 Ljubica Kovačević
Matematika 3 - promena termina predavanja 07.10.20181538924811 Tatjana Tomović
Raspored nastave na master studijama 2018/2019. 07.10.20181538908949 IMI
Izborni predmeti na MAS Matematike 04.10.20181538666993 Slađana Dimitrijević
Odbrana master rada 04.10.20181538655602 IMI
Matematika 1 (informatika) - upis ocena 03.10.20181538550868 Miroslava Petrović Torgašev
Teorijske osnove informatike 1 - oktobarski rok 02.10.20181538493144 Silvana Marinković
Formalni jezici, automati i jezički procesori - otkazane vežbe 01.10.20181538405998 Jelica Vasiljević
Odbrana master rada 01.10.20181538387276 IMI
Arhitektura računara - ispit 29.09.20181538243233 Ljubica Kovačević
Odbrana zavrsnih radova 28.09.20181538127854 IMI
Operativni sistemi 1 - otkazane vežbe 27.09.20181538053629 Mladen Marić, Jelica Vasiljević, Mihailo Obrenović
Matematika 3 (fizika) - Oktobarski rok - Termin popravnog kolokvijuma 26.09.20181537997183 Marinko Timotijevic
Odbrana završnih radova 26.09.20181537955266 IMI
Obrazovni softver 1, Metodika nast. informatike, Metodika u skoli - prijava 26.09.20181537955009 Tatjana Stojanović
Finansijska matematika - otkazana predavanja i vezbe 25.09.20181537912513 Milica Milivojević
Formalni jezici, automati i jezički procesori - vežbe u nedelji 24-28.09 25.09.20181537879528 Jelica Vasiljević