Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Master studije - raspored časova 13.10.20191570985306 IMI
Računarski sistemi 13.10.20191570968329 Ljubica Kovačević
Matematička logika - vežbe 13.10.20191570967729 Ljubica Milević
ALST вежбе 12.10.20191570890417 Dragutin Ostojic
Rezultati prijemnog ispita MAS Informatike 09.10.20191570640390 Ana Kaplarević
МАС Математике - изборни предмети 09.10.20191570630076 IMI
Rezultati prijemnog ispita na MAS Matematike 09.10.20191570629225 IMI
Verovatnoća i statistika 1, zamena termina predavanja i vežbi 09.10.20191570614669 Teodora Trifunovic
IV godina OAS Matematike - Školska pedagogija 08.10.20191570556786 IMI
Одлагање вежби из ALST 08.10.20191570543049 Dragutin Ostojic
Одлагање вежби из ALST и OS2 08.10.20191570488650 Dragutin Ostojic
Racunarski sistemi - vežbe 07.10.20191570436740 Ljubica Kovačević
Matematika 1 i TOI (grupa 1.4) - zamena termina vežbi 04.10.20191570180792 Marko Dabić, Aleksandra Milosavljević
Metodički predmeti na IV godini informatike - prijava 03.10.20191570092289 Tatjana Stojanović
Elementarna matematika - vežbe 02.10.20191570035358 Aleksandra Milosavljevic
Formalni jezici, automati i jezički procesori - vežbe 02.10.20191570018913 Jelica Vasiljević
Praktikum iz programiranja 1 - otkazane vežbe 02.10.20191570017357 Mihailo Obrenović, Nikola Bačanin, Danica Prodanović
Odbrana završnog rada 02.10.20191570005715 IMI
Vizuelno programiranje - vezbe 01.10.20191569950380 Lazar Krstic
AlST - vezbe 01.10.20191569945291 Lazar Krstic
Osnove programiranja - vežbe 01.10.20191569932322 Andreja Zivic
BP1 - vežbe 01.10.20191569910437 Srđan Nikolić
OAS Informatike - konačan spisak izbornih predmeta i modula koji će biti realizovani 30.09.20191569867088 IMI
Diferencijalne jednačine 30.09.20191569863294 Maja Lučić
Obrazac za davanje izjave o prelasku na studijski program 30.09.20191569832184 IMI
OAS Matematike - Konačni spisak izbornih predmeta za školsku 2019/20 29.09.20191569780183 IMI
TOI 1 - septembar 2 27.09.20191569613997 Silvana Marinković
Računarske simulacije - radovi 27.09.20191569599569 Danica Prodanovic
Прелиминарно изјашњавање о изборним предметима 26.09.20191569520241 IMI
Računarske simulacije - Termin ispita 26.09.20191569501264 Danica Prodanovic
Teorijsko računarstvo - Septembar 2 - termin ispita 24.09.20191569348087 Jelica Vasiljević