Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Računarski sistemi - vežbe 28.09.20201601306437 Ljubica Kovačević
Osnovi preduzetničkog menadžmenta - rezultati - septembar 2 28.09.20201601305659 Snezana Nestic
Osnovi programiranja - vežbe 28.09.20201601297533 Nikola Bacanin, Aleksandra Kazakovic, Marija Stanic
Praktikum iz programiranja 1 - vežbe 28.09.20201601297419 Jovana Arsovic, Nikola Andrijevic, Nikola Bacanin
Uvod u analizu i algebru - prva nastavna nedelja 28.09.20201601290454 Milica Grbović, Aleksandar Jovanović, Teodora Trifunović
Arhitektura i organizacija računara - ispit 28.09.20201601286294 Ljubica Kovačević
Geometrija i Diferencijalna geometrija-upis ocene u indeks 28.09.20201601273781 Emilija Nešović
Uvod u geometriju-upis ocena u indeks 28.09.20201601273596 Emilija Nešović
Neeuklidske geometrije-upis ocena u indeks 28.09.20201601273464 Emilija Nešović
Matematika 3 (za studente fizike) - Popravni kolokvijuma 25.09.20201601035424 Milica Milivojević
Matematika 1 (za studente fizike) - Popravni kolokvijuma 25.09.20201601035354 Milica Milivojević
OOP - upis ocena (promena termina za 30 minuta) 25.09.20201601021102 Ana Kaplarević
BP 1 i BP 2 - septembarski rok 25.09.20201601019917 Ana Kaplarević
Anketa OAS Informatike - izborni predmeti 25.09.20201600985474 Ana Kaplarević
Vizuelno programiranje, Inteligentni sistemi 1 i Algoritamske strategije - program akreditovan 2016. 24.09.20201600980840 Ana Kaplarević
Anketa OAS Matematike - izborni predmeti 24.09.20201600960154 IMI
ПООП - последњи термин одбране 23.09.20201600865624 Dragutin Ostojic
Odbrana master rada 23.09.20201600843836 IMI
OOP - septembarski rok 23.09.20201600834524 Ana Kaplarević
Matematika 2 (Informatika)-rezultati ispita i upis ocena 22.09.20201600792887 Bojana Borovićanin
Odbrana master rada 21.09.20201600723130 IMI
Linearna algebra 1 - rezultati završnog ispita 20.09.20201600602998 Silvana Marinković
Prezentacija modula i izbornih predmeta 19.09.20201600537717 IMI
Geometrija-upis ocena u indeks 19.09.20201600521811 Emilija Nešović
SPA1 - rezultati ispita u septembarskom roku 18.09.20201600423977 Tatjana Stojanović
Uvod u programiranje - rezultati završnog ispita (septembar) 18.09.20201600420046 Marina Svičević
Matematika 2 (Fizika)-rezultati septembarskog popravnog kolokvijuma 17.09.20201600349534 Bogdan Pirkovic
ПООП - термин одбране - септембар 16.09.20201600248052 Dragutin Ostojic
Praktikum iz programiranja 3 - rezultati završnog ispita (septembar) 15.09.20201600203223 Marina Svičević
Prezentacija modula i izbornih predmeta 15.09.20201600169208 IMI
Početak nastave na II, III i IV godini OAS Matematike i OAS Informatike 14.09.20201600113717 IMI