Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Baze podataka 1 - konsultacije 05.12.20191575562290 SN, LV
Анализа 4 05.12.20191575556275 Александар Аксентијевић
Uvod u analizu i algebru - konsultacije 05.12.20191575540540 Teodora Trifunovic
Nacrtna i kompjuterska geometrija - rezultati drugog kolokvijuma 04.12.20191575460981 Jelena Djordjevic
Odbrana master rada 04.12.20191575460298 IMI
Веб програмирање - надокнада вежби 04.12.20191575458882 Бранко Арсић
Računarske simulacije - radovi 04.12.20191575456177 Danica Prodanovic
Odabrana poglavlja algebre i logike (master) - rezultati prvog kolokvijuma 04.12.20191575423435 Ljubica Milević
Analiza 2 - vežbe 03.12.20191575406731 Aleksandar Jovanovic
Linearna algebra 2 - vežbe 03.12.20191575375890 Ljubica Milević
Оперативни системи 2 - пријава за први колоквијум 03.12.20191575373657 Dragutin Ostojic
Веб програмирање - пријава за колоквијум 03.12.20191575367549 Бранко Арсић
Vizuelizacija i analiza podataka 03.12.20191575363440 Ljubica Kovačević
Baze podataka 1 - Normalizacija (obavezno prisustvo) 03.12.20191575351541 Ana Kaplarević
АЛСТ први колоквијум - резултати 02.12.20191575326800 Dragutin Ostojic
Vizuelizacija i analiza podataka i SPA2 02.12.20191575325357 Boban Stojanović
Baze podataka 1 - nadoknada vežbi 02.12.20191575314739 SN, LV
Psihološke osnove učenja matematike - obaveštenje 02.12.20191575311532 Aleksandar Milenković
Matematika 1 (za studente fizike)- Rezultati prvog kolokvijuma 02.12.20191575307787 Milica Milivojević
TOI - rezultati prvog kolokvijuma 02.12.20191575304603 Jelena Đorđević Aleksandra Milosavljević Nemanja Vučićević
TFKP - stari program 02.12.20191575303607 Aleksandar Jovanovic
Elementarna matematika - rezultati prvog kolokvijuma 02.12.20191575295476 Aleksandra Milosavljevic
Računarski sistemi 02.12.20191575292081 Ljubica Kovačević
Matematika 1 (informatika) 01.12.20191575213582 Marko Dabic
Osnovi programiranja - vezbe - grupa 2.5 01.12.20191575210881 Andreja Zivic
Vizuelno programiranje - Raspored polaganja I kolokvijuma 30.11.20191575138416 LK, SN
Obrazovni softver - test GeoGebra 29.11.20191575025099 Nevena Petrović
Softverski alati - rezultati prvog kolokvijuma 28.11.20191574965273 Nevena Petrović
Osnovi preduzetničkog menadžemnta - Obaveštenje za 2. kolokvijum 28.11.20191574943125 Snezana Nestic
Нацртна и компјутерска геометрија - Семинарски радови 28.11.20191574925165 Marinko Timotijevic
Odabrana poglavlja algebre i logike (master) 27.11.20191574895139 Ljubica Milevic