Oglasna tabla
Instituta za matematiku i informatiku

Naslov oglasa Datum Autor
Baze podataka 1 - rezultati I kolokvijuma 03.06.20231685790093 Branka Andrijević, Srđan Nikolić
SPA1 - raspored polaganja 01.06.20231685648488 Danica Prodanović, Tina Petrović, Branka Andrijević
BP2 - raspored polaganja II kolokvijuma 01.06.20231685607313 Branka Andrijević
Matematika 2 (informatika) - kolokvijum 01.06.20231685600502 Milica Dabić, Danko Đorđević, Marko Dabić
Стручна пракса у школи 1 - завршни део испита 31.05.20231685558876 Bojana Borovićanin
Консултације из Изборног семинара 31.05.20231685555566 Данко Ђорђевић
Promena termina ispita u junskom i julskom ispitnom roku 31.05.20231685551741 IMI
Diskretna matematika - konsultacije za II grupu 31.05.20231685540952 Maja Laković
Praktikum iz operativnih sistema - rezultati 31.05.20231685523410 Nikola Andrijević
Log. i fun. programiranje - Prijava za kolokvijum 31.05.20231685514262 Tatjana Stojanović
Odabrana poglavlja elementarne matematike - trenutne predispitne obaveze 30.05.20231685473975 Aleksandra Milosavljevic
Konsultacije iz Diskretne matematike (I grupa) 30.05.20231685469856 Данко Ђорђевић
Функционална анализа 1 - вежбе 30.05.20231685467044 Милица Дабић
Praktikum iz operativnih sistema - obaveštenje 30.05.20231685462132 Nikola Andrijević
SPA1 - uvid u radove sa II testa 30.05.20231685458158 Danica Prodanović, Tina Petrović, Branka Andrijević
Konsultacije iz Diskretne matematike 30.05.20231685451879 Bojana Borovićanin
BP2 - prijava za II kolokvijum 30.05.20231685450696 Branka Andrijević
SPA1 - prijava za kolokvijum 30.05.20231685450146 Danica Prodanović, Tina Petrović, Branka Andrijević
Raspored kolokvijuma - Informatika 29.05.20231685376326 IMI
EDIT 2023 - prezentacija letnje škole kompanije Comtrade 29.05.20231685365242 Ana Kaplarević
KWT (informatika matematika fizika) II kolokvijum ispravka 29.05.20231685365196 Milica Stevanović, Dragor Draganović, Filip Andrić
Metodika nastave analize - rezultati II kolokvijuma 29.05.20231685340892 Maja Laković
Оперативни системи 2 - исправка другог колоквијума 28.05.20231685308179 Dragutin Ostojic
Računarske mreže - rezultati 28.05.20231685287108 Stefan Biševac, Nikola Andrijević
KWT (informatika i matematika) - raspored polaganja drugog kolokvijuma 27.05.20231685193954 Milica Stevanović, Filip Andrić, Dragor Draganović
Оперативни системи 2 - други колоквијум 27.05.20231685172058 Dragutin Ostojic
Numerička matematika (za studente OAS Matematike) - trenutne predispitne obaveze 26.05.20231685124668 Aleksandra Milosavljevic
Оперативни системи 2 - резултати првог колоквијума 26.05.20231685122684 Dragutin Ostojic
Softverski alati - raspored polaganja drugog kolokvijuma 26.05.20231685112190 Jelena Petrovic, Tina Petrovic, Filip Andric
Log. i fun. programiranje - konsultacije 26.05.20231685111552 Tatjana Stojanović