Završni rad na Osnovnim akademskim studijama Matematike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju istraživačkog rada na Osnovnim akademskim studijama matematike

Napomene: Neophodan uslov da student bira temu je da je ostvario bar 180 ESPB do trenutka izbora teme. Rok za odbranu završnog rada je 2 godine od datuma izbora teme. Svake školske godine se tokom februara meseca objavljuje spisak novih tema. Izbor novih tema je moguć nakon završetka februarskog ispitnog roka, odnosno od 1. marta tekuće školske godine. Izbor tema se vrši u periodima između ispitnih rokova.

 

Spisak tema