Nastavnici i saradnici Instituta za matematiku i informatiku

Upravnik Instituta je dr Bojana Borovićanin, vanredni profesor

Nastavnik Zvanje Kabinet Lokal E-mail Konsultacije
dr Radosav Đorđević redovni profesor A-III-1d 308 rdjordjevic@kg.ac.rs utorak 17-18 h
sreda 16-17 h
dr Miloš Ivanović redovni profesor A-II-17 278 mivanovic@kg.ac.rs ponedeljak 11-12 h
sreda 11-12 h
dr Emilija Nešović redovni profesor A-II-22 298 emilija@kg.ac.rs utorak 11-12 h
petak 11-12 h
dr Aleksandar Peulić redovni profesor A-III-1b 306 aleksandar.peulic@pmf.kg.ac.rs sreda 11-13 h
dr Marija Stanić redovni profesor A-II-26 296 stanicm@kg.ac.rs ponedeljak 11-13 h
dr Boban Stojanović redovni profesor A-II-17 278 boban.stojanovic@pmf.kg.ac.rs ponedeljak 15-16 h
sreda 9-10 h
dr Suzana Aleksić vanredni profesor A-II-26 296 suzana.aleksic@pmf.kg.ac.rs ponedeljak 11-12 h
sreda 9.30-10.30 h
dr Dejan Bojović vanredni profesor A-III-1b 306 dejan.bojovic@pmf.kg.ac.rs utorak 11-12 h
sreda 8-9 h
dr Bojana Borovićanin vanredni profesor A-II-26 296 bojana.borovicanin@pmf.kg.ac.rs sreda 13 -14 h
četvrtak 11 -12 h
dr Slađana Dimitrijević vanredni profesor A-III-1d 308 sladjana_dimitrijevic@kg.ac.rs utorak 12-13 h
četvrtak 11-12 h
dr Tatjana Tomović Mladenović vanredni profesor A-II-23 297 tomovict@kg.ac.rs ponedeljak 8-10 h 
dr Branko Arsić docent A-III-1b 306 brankoarsic@kg.ac.rs ponedeljak 12-13 h
sreda 13-14 h
dr Milica Grbović Ćirić docent A-II-23 297 milica.grbovic@pmf.kg.ac.rs četvrtak 11-13 h
dr Ana Kaplarević-Mališić docent A-II-27 279 ana@kg.ac.rs četvrtak 12-14 h
dr Mirjana Lazić docent A-III-1a 307 mmmvl@kg.ac.rs sreda 13-14 h
petak 11-12 h
dr Aleksandar Milenković docent A-III-1d 309 aleksandar.milenkovic@pmf.kg.ac.rs utorak 10-11 h
sreda 13-14 h
dr Mirjana Pantović docent A-II-22 298 mirjana.pantovic@pmf.kg.ac.rs četvrtak 15-16 h,
petak 16-17 h
dr Bogdan Pirković docent A-II-16 277 bogdan.pirkovic@pmf.kg.ac.rs četvrtak 13-15 h
dr Višnja Simić docent A-II-27 279 visnja@kg.ac.rs sreda 10-12 h
dr Nenad Stojanović docent A-III-1d 309 nenad.s@kg.ac.rs ponedeljak 11-13 h
dr Tatjana Stojanović docent A-II-27 279 tatjana.stojanovic@pmf.kg.ac.rs utorak 9-11 h
dr Marina Svičević docent A-II-27 279 marina.svicevic@gmail.com petak 12-14 h
dr Marinko Timotijević docent A-II-16 277 timotijevicmarinko@yahoo.com sreda 12-13 h
četvrtak 12-13 h
Jelica Vasiljević asistent A-II-19 299 jeca.kg@hotmail.com petak 14-16 h
Marko Dabić asistent A-III-1d 309 marko.dabic@pmf.kg.ac.rs ponedeljak 17-19h
Ljubica Mijajilović asistent A-II-19 299 ljubicakovacevicc@gmail.com četvrtak 10-12 h
Lazar Krstić asistent A-III-1A   lazar.krstic@pmf.kg.ac.rs  
Ljubica Đurović  asistent A-III-1d 309 ljubica.milevic@pmf.kg.ac.rs sreda 10-12h
Jelena Stevanić asistent A-III-1d 309 jelena.stevanic@pmf.kg.ac.rs  četvrtak 12-14 h
Teodora Ljujić asistent A-II-23 297 teodora.trifunovic@pmf.kg.ac.rs petak 12-14 h
Jelena Đorđević asistent A-II-22 298 jelena.djordjevic@pmf.kg.ac.rs sreda 13-14 h
petak 11-12 h
Nemanja Vučićević asistent A-III-1d 309 nemanja.vucicevic@pmf.kg.ac.rs  
Andreja Živić asistent     andreja.zivic@pmf.kg.ac.rs  
Maja Laković asistent A-II-16 277 maja.lakovic@pmf.kg.ac.rs  
Danko Đorđević asistent A-III-1v 305 danko.djordjevic@pmf.kg.ac.rs  
Aleksandra Milosavljević asistent A-III-1v 305  aleksandra.milosavljevic@pmf.kg.ac.rs petak 11-13 h
Dragutin Ostojić asistent A-II-19 299   dragutin.ostojic@pmf.kg.ac.rs četvrtak 14-16 h
Filip Andrić saradnik u nastavi      filip.andric@pmf.kg.ac.rs  
Nikola Andrijević saradnik u nastavi      nikola.andrijevic97@gmail.com  
Ana Vidosavljević saradnik u nastavi      ana.vidosavljevic@pmf.kg.ac.rs  
Milica Dabić saradnik u nastavi  A-II-23  297  milica.dabic@pmf.kg.ac.rs  četvrtak 14-16 h
Branka Andrijević saradnik u nastavi      jbrankica0055@gmail.com  
Marija Obrenović saradnik u nastavi      marija.obrenovic@pmf.kg.ac.rs  
Marija Trnavac saradnik u nastavi  A-II-23 297   marija.trnavac@pmf.kg.ac.rs  četvrtak 10-12 h
Aleksandar Aksentijević istraživač pripravnik  A-II-23 297  aleksandar.aksentijevic@pmf.kg.ac.rs  
Bogdan Anđelković demonstrator      bogdan.andjelkovic@pmf.kg.ac.rs  
Jana Brzaković demonstrator      jana.brzakovic@pmf.kg.ac.rs  
Milica Vasović demonstrator      milica.vasovic@pmf.kg.ac.rs  
Dragor Draganović demonstrator      dragor.draganovic@pmf.kg.ac.rs  
Radovan Drašković demonstrator      radovan.draskovic@pmf.kg.ac.rs  
Anja Ivanović demonstrator      anja.ivanovic@pmf.kg.ac.rs  
Marija Jolović demonstrator      marija.jolovic@pmf.kg.ac.rs  
Ljubomir Matović demonstrator      ljubomir.matovic@pmf.kg.ac.rs  
Anđelina Maksimović demonstrator      andjelina.maksimovic@pmf.kg.ac.rs  
Stefan Stanišić demonstrator      stefan.stanisic@pmf.kg.ac.rs  
Jefimija Stamenović demonstrator      jefimija.stamenovic@pmf.kg.ac.rs  
Milica Stevanović demonstrator      milica.stevanovic@pmf.kg.ac.rs  
Srđan Todorović demonstrator      srdjan.todorovic@pmf.kg.ac.rs  
Nastavnici i saradnici angažovani po ugovoru
Nastavnik Zvanje Institucija E-mail
dr Snežana Nastić      
dr Miloš Pavković docent    
dr Jelena Petković vanredni profesor    
dr Marko Petković redovni profesor    
dr Nenad Stefanović redovni profesor    
dr Milan Tasić redovni profesor   milan12t@gmail.com
Jelena Plašić asistent    
Stevan Biševac sarad. iz privrede    
Nastavnici u penziji
Nastavnik Zvanje E-mail
dr Ljiljana Pavlović redovni profesor pavlovic@kg.ac.rs
dr Miroslava Petrović-Torgašev redovni profesor mirapt@kg.ac.rs
dr Branislav Popović vanredni profesor bpopovic@kg.ac.rs
Nastavnici koji su bili angažovani
Nastavnik Zvanje Institucija E-mail
dr Nebojša Ikodinović vanredni profesor Matematički fakultet, Beograd ikodinovic@matf.bg.ac.rs
dr Tatjana Aleksić Lampert docent PMF, Kragujevac taleksic@kg.ac.rs
Nenastavno osoblje
Ime Funkcija Kabinet Lokal E-mail
Miomir Kovačević sistem-analitičar A-II-19 299 imi.servis@gmail.com