Nastavnici i saradnici Instituta za matematiku i informatiku

Upravnik Instituta je dr Slađana Dimitrijević, docent

Nastavnik Zvanje Kabinet Lokal E-mail Konsultacije
dr Ljiljana Pavlović redovni profesor A-III-1v 305 pavlovic@kg.ac.rs utorak 11-12 h
petak 11-12 h
dr Miroslava Petrović-Torgašev redovni profesor A-II-22 298 mirapt@kg.ac.rs sreda 11-12h
četvrtak 13-14 h
dr Marija Stanić redovni profesor A-II-26 296 stanicm@kg.ac.rs ponedeljak 11-13 h
dr Dejan Bojović vanredni profesor A-III-1b 306 bojovicd@ptt.rs utorak 11-12 h
sreda 8-9 h
dr Radosav Đorđević vanredni profesor A-III-1d 308 rdjordjevic@kg.ac.rs utorak 17-18 h
sreda 16-17 h
dr Miloš Ivanović vanredni profesor A-III-1b 306 mivanovic@kg.ac.rs ponedeljak 11-12 h
sreda 11-12 h
dr Mirko Lepović vanredni profesor A-II-16 277 lepovic@kg.ac.rs utorak 14-15 h
četvrtak 14-15 h
dr Emilija Nešović vanredni profesor A-II-22 298 emilija@kg.ac.rs utorak 11-12 h
petak 11-12 h
dr Branislav Popović vanredni profesor A-III-1d 309 bpopovic@kg.ac.rs utorak 12-13 h
sreda 11-12 h
dr Nenad Stefanović vanredni profesor A-II-17 278 nenad@pmf.kg.ac.rs ponedeljak 10-12 h
dr Boban Stojanović vanredni profesor A-II-17 278 boban.stojanovic@gmail.com ponedeljak 15-16 h
sreda 9-10 h
dr Suzana Aleksić docent A-II-26 296 suzanasimic@kg.ac.rs ponedeljak 11-12 h
sreda 9.30-10.30 h
dr Tatjana Aleksić Lampert docent A-II-23 297 taleksic@kg.ac.rs četvrtak 13-15 h
dr Bojana Borovićanin docent A-II-26 296 bojanab@kg.ac.rs sreda 13 -14 h
četvrtak 11 -12 h
dr Slađana Dimitrijević docent A-III-1d 308 sladjana_dimitrijevic@kg.ac.rs utorak 12-13 h
četvrtak 11-12 h
dr Ana Kaplarević-Mališić docent A-II-27 279 ana@kg.ac.rs četvrtak 12-14 h
dr Mirjana Lazić docent A-III-1a 307 mmmvl@kg.ac.rs sreda 13-14 h
petak 11-12 h
dr Silvana Marinković docent A-III-1v 305 silvana@kg.ac.rs ponedeljak 12-13 h
petak 11-12 h
dr Mirjana Pavlović docent A-III-1v 305 mpavlovic@kg.ac.rs četvrtak 15-16 h,
petak 16-17 h
dr Višnja Simić docent A-II-27 279 visnja@kg.ac.rs sreda 10-12 h
dr Nenad Stojanović docent A-III-1d 309 nenad.s@kg.ac.rs ponedeljak 11-13 h
dr Tatjana Stojanović docent A-II-27 279 tanjat@kg.ac.rs utorak 9-11 h
dr Tatjana Tomović docent A-II-23 297 tomovict@kg.ac.rs četvrtak 13-15 h 
Aleksandar Aksentijević asistent A-II-16 277 aksentijevic@kg.ac.rs utorak 15-16 h
sreda 15-16 h
Branko Arsić asistent A-III-1b 307 brankoarsic@kg.ac.rs ponedeljak 12-13 h
sreda 13-14 h
Jelica Vasiljević asistent A-II-19 299 jeca.kg@hotmail.com petak 14-16 h
Milica Grbović asistent A-II-23 297 milica.grbovic@kg.ac.rs utorak 14-15 h
četvrtak 14-15 h
Aleksandar Jovanović asistent A-II-23 297 aca.jovanovic@kg.ac.rs sreda 12-14 h
Aleksandar Milenković asistent A-II-16 277 amilenkovic@kg.ac.rs ponedeljkom 12-13 h
četvrtkom 10-11 h
Milica Milivojević Danas asistent A-II-16 277 milica.milivojevic@kg.ac.rs petak 9-10 h
petak 13-14 h
Srđan Nikolić asistent A-II-19 299 snikolic.imi@gmail.com četvrtak 12-14 h
Mihailo Obrenović asistent A-II-19 299 knjaz.serbski@gmail.com utorak 14-16 h
Miloš Pavković asistent A-II-19 299 milos.pavkovic.pmf@gmail.com utorak 14-16 h
Nevena Petrović asistent A-II-23 297 nenap@kg.ac.rs utorak 14-15 h
sreda 12-13 h
Bogdan Pirković asistent A-II-16 277 bogdanpirkovic@kg.ac.rs četvrtak 13-15 h
Marina Svičević asistent A-II-27 279 marina.svicevic@gmail.com petak 12-14 h
dr Marinko Timotijević asistent A-II-16 277 timotijevicmarinko@yahoo.com sreda 12-13 h
četvrtak 12-13 h
Marko Dabić saradnik u nastavi A-III-1d 309 dabicmarkokv@gmail.com  
Ljubica Kovačević saradnik u nastavi A-II-19 299 ljubicakovacevicc@gmail.com četvrtak 10-12 h
Maja Lučić saradnik u nastavi A-III-1d 309 majalucic94@gmail.com  
Ljubica Milević saradnik u nastavi A-III-1d 309 ljubicamilevic@yahoo.com  
Teodora Trifunović asistent A-II-23  297 teodora.trifunovic@gmail.com ponedeljak 13-14 h,
utorak 12-13 h
Nastavnik Zvanje Institucija E-mail
dr Nebojša Ikodinović vanredni profesor Matematički fakultet, Beograd ikodinovic@matf.bg.ac.rs
Nenastavno osoblje
Ime Funkcija Kabinet Lokal E-mail
Miomir Kovačević sistem-analitičar A-II-19 299 imi.servis@gmail.com