Nastavnici i saradnici Instituta za matematiku i informatiku

Upravnik Instituta je dr Bojana Borovićanin, vanredni profesor

Nastavnik Zvanje Kabinet Lokal E-mail Konsultacije
dr Marija Stanić redovni profesor A-II-26 296 stanicm@kg.ac.rs ponedeljak 11-13 h
dr Dejan Bojović vanredni profesor A-III-1b 306 bojovicd@ptt.rs utorak 11-12 h
sreda 8-9 h
dr Bojana Borovićanin vanredni profesor A-II-26 296 bojanab@kg.ac.rs sreda 13 -14 h
četvrtak 11 -12 h
dr Radosav Đorđević vanredni profesor A-III-1d 308 rdjordjevic@kg.ac.rs utorak 17-18 h
sreda 16-17 h
dr Miloš Ivanović vanredni profesor A-III-1b 306 mivanovic@kg.ac.rs ponedeljak 11-12 h
sreda 11-12 h
dr Mirko Lepović vanredni profesor A-II-16 277 lepovic@kg.ac.rs utorak 14-15 h
četvrtak 14-15 h
dr Emilija Nešović vanredni profesor A-II-22 298 emilija@kg.ac.rs utorak 11-12 h
petak 11-12 h
dr Nenad Stefanović vanredni profesor A-II-17 278 nenad@pmf.kg.ac.rs ponedeljak 10-12 h
dr Boban Stojanović vanredni profesor A-II-17 278 boban.stojanovic@gmail.com ponedeljak 15-16 h
sreda 9-10 h
dr Suzana Aleksić docent A-II-26 296 suzana.aleksic@pmf.kg.ac.rs ponedeljak 11-12 h
sreda 9.30-10.30 h
dr Slađana Dimitrijević docent A-III-1d 308 sladjana_dimitrijevic@kg.ac.rs utorak 12-13 h
četvrtak 11-12 h
dr Ana Kaplarević-Mališić docent A-II-27 279 ana@kg.ac.rs četvrtak 12-14 h
dr Mirjana Lazić docent A-III-1a 307 mmmvl@kg.ac.rs sreda 13-14 h
petak 11-12 h
dr Silvana Marinković docent A-III-1v 305 silvana@kg.ac.rs ponedeljak 12-13 h
petak 11-12 h
dr Mirjana Pavlović docent A-II-22 298 mirjana.pavlovic@pmf.kg.ac.rs četvrtak 15-16 h,
petak 16-17 h
dr Višnja Simić docent A-II-27 279 visnja@kg.ac.rs sreda 10-12 h
dr Nenad Stojanović docent A-III-1d 309 nenad.s@kg.ac.rs ponedeljak 11-13 h
dr Tatjana Stojanović docent A-II-27 279 tanjat@kg.ac.rs utorak 9-11 h
dr Tatjana Tomović docent A-II-23 297 tomovict@kg.ac.rs četvrtak 13-15 h 
dr Marinko Timotijević docent A-II-16 277 timotijevicmarinko@yahoo.com sreda 12-13 h
četvrtak 12-13 h
Aleksandar Aksentijević asistent A-II-16 277 aksentijevic@kg.ac.rs četvrtak 16-18 h
Jelica Vasiljević asistent A-II-19 299 jeca.kg@hotmail.com petak 14-16 h
Milica Grbović asistent A-II-23 297 milica.grbovic@kg.ac.rs sreda 13-14 h
četvrtak 11-12 h
Aleksandar Jovanović asistent A-II-23 297 aca.jovanovic@kg.ac.rs četvrtak 15-17 h
Milica Milivojević Danas asistent A-II-16 277 milica.milivojevic@kg.ac.rs ponedeljkom 12-13 h
četvrtak 14-15 h
Marko Dabić asistent A-III-1d 309 marko.dabic@pmf.kg.ac.rs ponedeljak 17-19h
Ljubica Kovačević asistent A-II-19 299 ljubicakovacevicc@gmail.com četvrtak 10-12 h
Lazar Krstić asistent A-III-1A      
Ljubica Milević asistent A-III-1d 309 ljubica.milevic@pmf.kg.ac.rs sreda 10-12h
Srđan Nikolić asistent A-II-19 299 snikolic.imi@gmail.com četvrtak 12-14 h
Maja Lučić asistent A-III-1v 309 maja.lucic@pmf.kg.ac.rs majalucic94@gmail.com sreda 10-12h
Lana Miljković asistent     lana.miljkovic@pmf.kg.ac.rs  
Mihailo Obrenović asistent A-II-19 299 knjaz.serbski@gmail.com utorak 14-16 h
Miloš Pavković asistent A-II-19 299 milos.pavkovic.pmf@gmail.com utorak 14-16 h
Nevena Petrović asistent A-II-23 297 nenap@kg.ac.rs utorak 14-15 h
sreda 12-13 h
Bogdan Pirković asistent A-II-16 277 bogdanpirkovic@kg.ac.rs četvrtak 13-15 h
Teodora Trifunović asistent A-II-23 297 teodora.trifunovic@gmail.com teodora.trifunovic@pmf.kg.ac.rs sreda 15-17 h
Branko Arsić istraživač saradnik A-III-1b 307 brankoarsic@kg.ac.rs ponedeljak 12-13 h
sreda 13-14 h
Aleksandar Milenković istraživač saradnik A-II-16 277 amilenkovic@kg.ac.rs ponedeljkom 12-13 h
četvrtkom 10-11 h
Marina Svičević istraživač saradnik A-II-27 279 marina.svicevic@gmail.com petak 12-14 h
Jelena Đorđević istraživač pripravnik A-II-22 298 jelena.djordjevic@pmf.kg.ac.rs utorak 10-11 h
sreda 12-13 h
Nemanja Vučićević saradnik u nastavi A-III-1d 309 nemanja.vucicevic@pmf.kg.ac.rs  
Lazar Vasović saradnik u nastavi        
Andreja Živić saradnik u nastavi        
Aleksandra Milosavljević saradnik u nastavi A-III-1v 305  aleksandra.milosavljevic@pmf.kg.ac.rs četvrtak 17-19 h
Dragutin Ostojić saradnik u nastavi A-II-19 299   dragutin.ostojic@pmf.kg.ac.rs četvrtak 14-16 h
Nikola Andrijević demonstrator      nikola.andrijevic97@gmail.com  
Nikola Bačanin demonstrator      nikola.bacanin@pmf.kg.ac.rs  
Branka Jovanović demonstrator      jbrankica0055@gmail.com  
Jelena Čolić demonstrator      jecacolic96@gmail.com  
Nastavnici u trećinskom radnom odnosu
Nastavnik Zvanje Institucija E-mail
dr Aleksandar Peulić redovni profesor   aleksandar.peulic@gmail.com
dr Milan Tasić redovni profesor   milan12t@gmail.com
dr Snežana Nastić      
dr Daliborka Popović      
Nastavnici u penziji
Nastavnik Zvanje E-mail
dr Ljiljana Pavlović redovni profesor pavlovic@kg.ac.rs
dr Miroslava Petrović-Torgašev redovni profesor mirapt@kg.ac.rs
dr Branislav Popović vanredni profesor bpopovic@kg.ac.rs
Nastavnici koji su bili angažovani
Nastavnik Zvanje Institucija E-mail
dr Nebojša Ikodinović vanredni profesor Matematički fakultet, Beograd ikodinovic@matf.bg.ac.rs
dr Tatjana Aleksić Lampert docent PMF, Kragujevac taleksic@kg.ac.rs
Nenastavno osoblje
Ime Funkcija Kabinet Lokal E-mail
Miomir Kovačević sistem-analitičar A-II-19 299 imi.servis@gmail.com