Projekti

Naučno-istraživački rad zaposlenih na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu realizuje se učestvovanjem u naučno-istraživačkim projektima koji se mogu podeliti u tri grupe: projekti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, projekti osnovnih istraživanja i tehnološki projekti i  za period od 2011. do 2015. godine, a koje finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

U daljem tekstu se navode naučno-istraživački projekti, na kojima su angažovane naše kolege, sa osnovnim podacima.

 

Projekti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja

 • Projekat br. 44006: "Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju". Rukovodilac projekta je dr Zoran Ognjanović. Učesnici projekta su profesor Marija Stanić i asistenti Marina Svičević i Branko Arsić.
 • Projekat br. 44010: "Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima". Rukovodilac projekta je prof. dr Ivan Luković. Učesnici projekta su profesori Nenad Stefanović i Višnja Simić.
 • Projekat br. 41007: "Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi". Rukovodilac projekta je prof. dr Nenad Filipović. Učesnici projekta su profesori Boban Stojanović i Miloš Ivanović.

 

Projekti osnovnih istraživanja

 • Projekat br. 174002: "Metode numeričke i nelinearne analize sa primenama". Rukovodilac projekta je prof. dr Miodrag Spalević. Učesnici projekta su profesori Branislav Popović, Dejan Bojović i Mirjana Pavlović.
 • Projekat br. 174010: "Matematički modeli i metode optimizacije velikih sistema". Rukovodilac projekta je prof. dr Nenad Mladenović. Učesnik projekta je asistent Milica Milivojević.
 • Projekat br. 174012: "Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama". Rukovodilac projekta je prof. dr Zoran Rakić. Učesnici projekta su profesori Miroslava Petrović-Torgašev, Emilija Nešović i asistenti Anica Pantić i Milica Grbović.
 • Projekat br. 174015: "Aproksimacija integralnih i diferencijalnih operatora i primene". Rukovodilac projekta je prof. dr Gradimir Milovanović. Učesnici projekta su profesori Marija Stanić i Tatjana Tomović i asistenti Nevena Petrović, Aleksandar Milenković, Aleksandar Jovanović, Aleksandar Aksentijević i Teodora Trifunović.
 • Projekat br. 174024: "Metode modeliranja i harmonijske analize i PDJ sa singularitetima". Rukovodilac projekta je prof. dr Stevan Pilipović. Učesnici projekta su profesori Suzana Aleksić i Slađana Dimitrijević.
 • Projekat br. 174026: "Reprezentacija logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu". Rukovodilac projekta je prof. dr Silvia Ghilezan. Učesnici projekta su profesori Radosav Đorđević i Silvana Marinković i asistenti Marina Svičević i Nenad Stojanović.
 • Projekat br. 174028: "Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini". Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Kojić. Učesnik projekta je profesor Boban Stojanović.
 • Projekat br. 174033: "Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu". Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodan Simić. Učesnici projekta su profesori Mirko Lepović, Ljiljana Pavlović, Mirjana Lazić, Bojana Borovićanin i Tatjana Aleksić Lampert i asistenti Branko Arsić i Milica Milivojević.
 • Projekat br. 174034: "Topologija, geometrija i globalna analiza na mnogostrukostima i diskretnim strukturama". Rukovodilac projekta je prof. dr Siniša Vrećica. Učesnik projekta je asistent Marinko Timotijević.

 

Tehnološki projekti

 • Projekat br. 37013: "Razvoj sistema za podršku optimalnom održavanju visokih brana u Srbiji". Rukovodilac projekta je prof. dr Dejan Divac. Učesnici projekta su profesori Ana Kaplarević-Mališić i Tatjana Stojanović.