Master rad na Master akademskim studijama matematike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju Studijskog istraživačkog rada na master akademskim studijama matematike

icon Template za izradu master rada

icon Molba za izradu završnog rada (doc) icon Molba za izradu završnog rada (pdf)

Napomena: Student bira temu tako što popunjenu molbu za izradu završnog rada pošalje e-mailom na imi.servis@gmail.com.

Spisak tema
  • Spisak tema za Master radove na Master akademskim studijama matematike školske 2017/2018. godine.
R.br Tema Nastavnik
1. Talasići Suzana Aleksić
2. Baze u Banahovim prostorima Suzana Aleksić
3. Primeri izoperimetrijskog problema u nastavi matematike u osnovnoj i srednjoj školi Suzana Aleksić
4. Kombinatorna teorija determinanti Bojana Borovičanin
5. Hromatski broj i popločavanje ravni Bojana Borovičanin
6. Dekompozicija mere Dejan Bojović
7. Martingali Slađana Dimitrijević
8. APOS teorija učenja matematike Slađana Dimitrijević
9. Istorija teorije verovatnoće Slađana Dimitrijević
10. Neke kombinatorne tehnike u Topologiji Radosav Đorđević
11. Neki problemi prebrojavanja iz teorije grafova Mirjana Lazić
12. Dirihleov princip i osnovni pojmovi Remzijeve teorije Mirjana Lazić
13. O integralnim grafovima Mirko Lepović
14. Konjugovane matrice susedstva Mirko Lepović
15. O jako regularnim grafovima Mirko Lepović
16. Moduli Silvana Marinković
17. Metod tabloa Silvana Marinković
18. Rektifikacione krive u prostorima Minkovskog E13 i E14 Emilija Nešović
19. Protoci u mreži: Edmonds-Karp i Dinic-ev algoritam Ljiljana Pavlović
20. Geometrijski principi u teoriji funkcija kompleksne promenljive Ljiljana Pavlović
21. Kompleksni brojevi u geometriji Mirjana Pavlović
22. Brojevi Mirjana Pavlović
23. Krivinski uslovi pseudo-simetričnog tipa Rimanove mnogostrukosti Miroslava Petrović-Torgašev
24. Tenzori Miroslava Petrović-Torgašev
25. Eksperimenti i modeli u nastavi matematike Branislav Popović
26. Simpsonove prave Branislav Popović
27. Numerička integracija oscilatornih funkcija Marija Stanić
28. Ortogonalni polinomi i primene Tatjana Tomović

Napomena:
Teme se mogu birati od cetvrtka 9. novembra od 12:00.
Teme koje su već izabrane označene su sivom bojom.