Novi smerovi na OAS Matematike i OAS Informatike

U AKREDITACIJI novi studijski program OAS MATEMATIKE sa smerovima:  AKREDITOVAN novi studijski program OAS INFORMATIKE sa smerovima:
 • Računarstvo i primenjena matematika
 • Profesor matematike (i informatike)
 • Teorijska matematika sa primenama
 • Softversko inženjerstvo
 • Računarske nauke i 
 • Informaciono-komunikacione tehnologije.

 Više o novim smerovima na sledećem linku.


Prijemni ispit - rešenja

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita u Institutu za matematiku i informatiku možete preuzeti na sledećim linkovima: matematika, informatika.


Upis na osnovne akademske studije MATEMATIKE i INFORMATIKE

Institut za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini upisaće 120 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta i to:

 • za sticanje stučnog naziva diplomirani matematičar - 50 budžetskih studenata
 • za sticanje stučnog naziva diplomirani informatičar - 70 budžetskih studenata

Školarina za studente koji se sami finansiraju iznosi 72.000 dinara za jednu školsku godinu.

Školarina za studente strance iznosi 2.500 evra za jednu školsku godinu.

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija na Institutu traju 4 godine (8 semestara, 240 ESPB).

USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, uz polaganje prijemnog ispita iz Matematike po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu budžetskog studenta ukoliko se na osnovu ukupnog broja poena (ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i  rezultata prijemnog ispita) ostvari najmanje 51 poen i nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis studenata na teret budžeta.

Studentskoj službi se podnose:

 • prijava na konkurs (obrazac se dobija u Studentskoj službi ili skriptarnici Fakulteta)
 • svedočanstvo svih razreda prethodnog obrazovanja (original ili overene kopije; ukoliko kopije nisu overene potrebno je doneti original na uvid)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • diploma o završenom srednjem obrazovanju
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Uplata za polaganje prijemnog ispita iznosi 7.000 dinara. Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun PMF-a broj 840-1017666-11, poziv na broj 05-19.


Prijavljivanje i termini polaganja prijemnih ispita

Prijavljivanje kandidata za prvi konkursni rok školske 2019/2020. godine obaviće se 19 - 21.6. od 09 do 13 časova.

Prijemni ispit u Institutu za matematiku i informatiku je 25.06.2019. godine u 10 časova.

Okupljanje kandidata je u svečanoj sali Prirodno-matematičkog fakulteta u 09:30 časova.

Kandidat na prijemni ispit donosi potvrdu koja se dobija prilikom prijavljivanja i ličnu kartu ili pasoš radi identifikacije (bez toga nije moguće polaganje prijemnog ispita).

Preliminarne rang liste biće objavljene 26. juna 2019. godine.

Konačne rang liste biće objavljene 28. juna 2019. godine.

 

Detaljnije informacije, kao i bliža obaveštenja mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, Ul. Radoja Domanovića 12 u Kragujevcu; na telefon 034/300-260, kao i na adresi www.pmf.kg.ac.rs


Припрема пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Припрема пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ


Настава почиње 2. 3. 2019. и одржаваће се од 10 до 12 часова у просторији А-II-1 главне зграде Природно-математичког факултета, према распореду датом у следећој табели.

1. Изрази 2. 3. 2019.
2. Линеарна функција, једначине и неједначине 9. 3. 2019.
3. Квадратна једначина, неједначина, функција 16. 3. 2019.
4. Полиноми и једначине вишег реда 23. 3. 2019.
5. Ирационалне једначине и неједначине 30. 3. 2019.
6. Експоненцијална функција, једначине и неједначине 6. 4. 2019.
7. Логаритамска функција, једначине и неједначине 13. 4. 2019.
8. Тригонометријске функције 20. 4. 2019.
9. Тригонометријске једначине и неједначине 11. 5. 2019.
10. Планиметрија 18. 5. 2019.
11. Стереометрија 25. 5. 2019.
12. Аналитичка геометрија 1. 6. 2019.
13. Реалне функције. Комплексни бројеви 8. 6. 2019.
14. Комбинаторика 12. 6. 2019.
15. Биномна формула. Низови 15. 6. 2019.

 


У Крагујевцу, 30. 1. 2019. године

Институт за математику и информатику

 


Dokumenti za pripremu prijemnog ispita

 


Prethodni prijemni ispiti