Prijemni ispit - rešenja

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita u Institutu za matematiku i informatiku možete preuzeti na sledećim linkovima: matematika, informatika.


Priprema prijemnog ispita iz MATEMATIKE

Institut za matematiku i informatiku organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike.

Nastava počinje 03.03.2018. i održavaće se od 10 do 12 časova u prostoriji A-II-1 glavne zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta po rasporedu datom u sledećoj tabeli.

DOBRODOŠLI SU SVI ZAINTERESOVANI KANDIDATI!!!

 

Prvi termin (03.03.2018.) - izrazi

Drugi termin (10.03.2018.) - linearna funkcija, jednačine i nejednačine

Treći termin (17.03.2018.) - kvadratna jednačina, nejednačina i funkcija

Četrvrti termin (24.03.2018.) - polinomi i jednačine višeg reda

Peti termin (31.03.2018.) - iracionalne jednačine i nejednačine 

Šesti termin (14.04.2018.) - eksponencijalna funkcija, jednačine i nejednačine

Sedmi termin (21.04.2018.) - logaritamska funkcija, jednačine i nejednačine

Osmi termin (05.05.2018.) - trigonometrijske funkcije

Deveti termin (12.05.2018.) - trigonometrijske jednačine i nejednačine

Deseti termin (26.05.2018.) - planimetrija

Jedanaesti termin (02.06.2018.) - stereometrija

Dvanaesti termin (09.06.2018.) - analitička geometrija

Trinaesti termin (12.06.2018.) - realne funkcije, kompleksni brojevi

Četrnaesti termin (16.06.2018) - kombinatorika

Petnaesti termin (20.06.2018.) - binomna formula, nizovi


Dokumenti za pripremu prijemnog ispita

 


Prethodni prijemni ispiti