Konačni rezultati prijemnog ispita

Konačni rezultati prijemnog ispita:

Odlukom Dekana, Prirodno-matematičkog fakulteta, Institut za matematiku će na studije INFORMATIKE pored 87 studenata koji su primljeni na budžet, omogućiti prijem još 13-toro studenata, koji će biti finansirani iz budžeta. Nema samofinasirajućih.

Studenti koji nisu stekli pravo upisa na studije INFORMATIKE imaju mogućnost prelaska na studije MATEMATIKE ili FIZIKE-INFORMATIKE bez dodatnih troškova.


Probni prijemni - rezultati

 

Rezultate probnog prijemnog ispita u Institutu za matematiku i informatiku možete preuzeti na sledećim linkovima: matematika, informatika.


Prijemni ispit - rešenja

 

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita u Institutu za matematiku i informatiku možete preuzeti na sledećim linkovima: matematika, informatika.


Probni prijemni ispit - rešenja

 

Rešenja zadataka sa probnog prijemnog ispita u Institutu za matematiku i informatiku možete preuzeti na sledećim linkovima: matematika, informatika.

 

 


Konkurs za upis na osnovne akademske studije

Institut za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/2018. godini upisaće 137 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta i 13 studenata koji se sami finansiraju i to:

 • za sticanje stučnog naziva diplomirani matematičar - 50 budžetskih studenata
 • za sticanje stučnog naziva diplomirani informatičar - 87 budžetskih studenata i 13 samofinansirajućih

Školarina za studente koji se sami finansiraju iznosi 72.000 dinara za jednu školsku godinu.

Školarina za studente strance iznosi 2.500 evra za jednu školsku godinu.

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija na Institutu traju 4 godine (8 semestara, 240 ESPB).

USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, uz polaganje prijemnog ispita iz Matematike po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera.

Studentskoj službi se podnose:

 • prijava na konkurs (obrazac se dobija u Studentskoj službi Fakulteta)
 • svedočanstvo svih razreda prethodnog obrazovanja (original ili overene kopije, original na uvid)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • diploma o završenom srednjem obrazovanju
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Uplata za polaganje prijemnog ispita iznosi 7.000 dinara. Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun PMF-a broj 840-1017666-11, poziv na broj 05-19.


Prijavljivanje i termini polaganja prijemnih ispita

Prijavljivanje kandidata za prvi konkursni rok školske 2017/2018. godine, obaviće se 21, 22 i 23. juna od 09 do 13 časova.

Prijemni ispit u Institutu za matematiku i informatiku je 27.06.2017. godine u 10 časova.

Okupljanje kandidata je u svečanoj sali Prirodno-matematičkog fakulteta u 09:30 časova.

Bez lične karte ili pasoša radi identifikacije nije moguće polaganje prijemnog ispita.

Preliminarne rang liste biće objavljene 28. juna 2017. godine.

Konačne rang liste biće objavljene 29. juna 2017. godine.

Upis primljenih kandidata vršiće se od 03. jula do 05. jula 2017. godine od 09 do 13 časova.

 

Dokumentacija potrebna za upis:

 • originalna dokumenta (4 svedočanstva, diploma i izvod iz matične knjige rođenih)
 • dva obrasca ŠV-20 (skriptarnica Fakulteta)
 • indeks (Studentska služba Fakulteta)
 • dve fotografije 4.5x3.5 cm
 • dokaz o uplati odgovarajućih naknada

Detaljnije informacije, kao i bliža obaveštenja mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, Ul. Radoja Domanovića 12 u Kragujevcu; na telefon 034/300-260, kao i na adrese www.pmf.kg.ac.rs.


Pripremna nastava - zavrsni termini

Pripremna nastava za upis na prvu godinu osnovnih studija matematike i informatike održavaće se po sledećem rasporedu.

1. Subota 10.06.2017. od 10-12h (sala A-II-1),

tema: Realne funkcije. Kompleksni brojevi.

 

2. Utorak 13.06.2017. od 13-15h (sala A-II-1),

tema: Kombinatorika. 

 

3. petak 16.06.2017. od 13-15h (sala A-II-1)

tema: Binomna formula. Nizovi.

 

 

Raspored svih termina

 

Prvi termin (11.03.2017.) - Izrazi

Drugi termin (18.03.2017.) - Linearna funkcija, jednačine i nejednačine

Treći termin (25.03.2017.) - Kvadratna jednačina, nejednačina, funkcija

Četvrti termin (01.04.2017.) - Polinomi i jednačine višeg reda

Peti termin (08.04.2017.) - Iracionalne jednačine i nejednačine

Šesti termi (22.04.2017.) - Eksponencijalna funkcija, jednačine i nejednačine

Sedmi termin (29.04.2017.) - Logaritamska funkcija, jednačine i nejednačine

Osmi termin (06.05.2017.) - Trigonometrijske funkcije

Deveti termin (13.05.2017.) - Trigonometrijske jednačine i nejednačine

Deseti termin (20.05.2017.) - Planimetrija

Jedanaesti termin (27.05.2017.) - Stereometrija

Dvanaesti termin (03.06.2017.) - Analitička geometrija 

Trinaesti termin (10.06.2017.) - Realne funkcije. Kompleksni brojevi

Četrnaesti termin (13.06.2017.) - Kombinatorika 

Petnaesti termin (16.06.2017.) - Binomna formula. Nizovi


Dokumenti za pripremu prijemnog ispita

 


Prethodni prijemni ispiti


Priprema prijemnog ispita

Institut za matematiku i informatiku organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike.

Nastava počinje 11.03.2017. godine u 10 časova u prostoriji A-II-1. Tokom marta, aprila i maja, nastava će se odvijati subotama u trajanju od 2 sata, sa početkom u 10 časova, a u toku juna u dogovoru sa kandidatima. Plan izvođenja nastave možete pogledati ovde. Nastava će se odvijati do 10 dana pred prijemni ispit.

Dobrodošli su svi zainteresovani kandidati!