Eduroam

 

 

Eduroam je globalna wireless mreža kojom bežično možete pristupiti internetu. Opšte podatke možete pogledati ovde .

Sve zgrada PMF-a su pokrivene Eduroam signalom.

Podešavanje vašeg računara:

  • vaše Eduroam korisničko ime je u formatu korisnicko_ime_na_imi_sajtu@pmf.kg.ac.rs, naprimer pera.peric@pmf.kg.ac.rs
  • lozinka je ista kao za IMI sajt

 

  • za Windows 10 i 11 je dovoljno ukucati korisničko ime i lozinku
  • za ostale operativne sisteme preuzeti instaler ovde https://cat.eduroam.org ili podesite prema upustvima na linku.
  • ručno podešavanje:

   EAP method: "TTLS".
   Phase-2 Authentication: "PAP".
   CA certificate: Do not verify
   identity: korisnicko_ime.prezime@pmf.kg.ac.rs
   Anonymous identity: anonymous@pmf.kg.ac.rs
   Domain: pmf.kg.ac.rs

 

 

 

Više o Eduroam-u

Eduroam (educational roaming) je servis koji obezbedjuje pristup internetu preko bežične (wireless) mreže neke institucije. Ovaj servis je nastao u okviru Evropske akademske i istraživačke nreže i postao je standard za wireless mreže u okviru obrazovnih institucija skoro svuda u svetu. Dostupan je u oko 70 zemalja Evrope, Amerike, Australije, Novog Zelanda, ... Bežična mreža u okviru jedne institucije mora da bude urađena u skladu sa eduroam standardima. Ovako izgrađena mreža zadovoljava sve potrebne uslove (tehničke, pravne i bezbednosne).

Za pristup mreži se koristi korisničko ime i lozinka koja se otvara u okviru matične institucije. Koristi se za svakodnevni pristup internetu zaposlenih i studenata sa svojim mobilnim uređajima (laptopovima, telefonima, tabletima, ... To zahteva access pointe dobrih perfpormansi koji podržavaju protokole koje zahteva eduroam. Kada se nekom korisniku  otvori nalog u matičnoj instituciji on sa tim nalogom može pored svoje institucije da se uloguje i na bilo koju eduroam mrežu u svetu bez dodatnog ili sa minimalnim promenama u podešavanju svojih mobilnih uredjaja i obrnuto, neko ko gostuje u vašoj instituciji a ima otvoren eduroam nalog u svojoj instituciji može sa tim nalogom da se uloguje na vašu eduroam mrežu.

Praksu koja se koristi kod nas gde skoro svaka kancelarija postavlja neki svoj access point mimo svih pravila i standarda ne primenjuje više niko u Evropi. Bežične mreže na nšim fakultetima ne zadovoljavaju ni jedan od tri navedena uslova (tehnički, pravni i bezbednosni).

U poslednje četiri godine Univerzitetski računarski centar je u saradnji sa Akademskom mrežom Srbije (AMRES) vršio promociju eduroam servisa među članicama Univerziteta u Kragujevcu. Preko međunarodne donacije je bio obezbeđen određen broj kvalitetnih access pointa u cilju podsticaja naših institucija da grade svoj lokalne wireless mreže prema eduroam standardima. Uslov za dobijanje access pointa i uključivanje u eduroam servis je bio da sama institucija obezbedi jedan server za bazu korisnika (zaposlenih i studenata)  u okviru te institucije. Ovaj server odnosno baza korisnika na njemu bi se koristila za pristup eduroam servisu ali i drugim sadašnjimm i budućim servisima u okviru same institucije, univerzitetske mreže ali i Akademske mreže Srbije. Nažalost imali smo relativno slab odziv  od naših članica. Eduroam  servisu su pristupili PMF, Fakultet za mašinstvo i gradjevinarstvo u Kraljevu i u poslednjem krugu Fakultet inženjerskih nauka. U primeni je najdalje otišao FMG iz Kraljeva gde eduroam servis  koriste i studenti.

Primer dobre prakse je Elektrotehnički fakultet u Beogradu koji je prostor u svim svojim objektima pokrio eduroam pristupnim tačkama. Primer dobre prakse kod nas je naš Rektorat gde je dobar deo prostora pokriven eduroam pristupnim tačkama sa tendencijom da uskoro  pokrijemo ceo prostor Rektorata.

Bežična mreža izgrađena prema eduroam standardima obezbeđuje mobilnost istraživača, nastavnika i studenata.

Kako da neko postane korisnik eduroam servisa?

Nalog za pristup eduroam servisu treba da otvori u svoj matičnoj instituciji. Prethodno, institucija treba da obezbedi server za administraciju korisnika (zaposlenih i studenata)  i da potpise saglasnost o pristupanju eduroam servisu.

Univerzitetski računarski centar može da pomogne oko konfigurisanja servera i povezivanja na server međunarodne eduroam federacije.