Đorđe Nedić - CV

Obrazovanje

  • 2009. –   Doktorske akademske studije na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno – matematičkog fakulteta u Kragujevcu za sticanje naučnog naziva doktor nauka – računarske nauke .
  • 2004. – 2009. Diplomirani matematičar - informatičar na Prirodno – matematičkom fakultetu u Kragujevcu, sa ostvarenom prosečnom ocenom 8,69.
  • 2000. – 2004. Druga kragujevačka gimanzija u Kragujevcu.

 

 

Stipendije na osnovu uspeha na studijama

 

  • Stipendija firme „Zastava automobili“.
  • Nosilac Vukove diplome, učesnik na takmičenjima iz matematike i fizike.

 

 

Radno iskustvo

 

2012. –

Prirodno – matematički fakultet u Kragujevcu, asistent

2013. –

 

Institut za bioinženjering BIOIRC, istraživač saradnik

 

2010. – 2013. 

Institut za bioinženjering BIOIRC, istraživač pripravnik

 

2009. – 2010.

 

Prirodno – matematički fakultet u Kragujevcu, istraživač pripravnik

 

2008. – 2009.

Firma za prodaju računara MULTICOM Beograd, prodavac

 

 

 

 Nastavno-pedagoška delatnost

 

2012. –

Asistent na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Angažovan na predmetima: Osnovi programiranja, Paralelno programiranje, Računarska grafika, Teorijske osnove informatike 3.

2013. –

Profesor u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji na predmetu Tehničko i informatičko obrazovanje, sedmi i osmi razred odeljenja talentovanih učenika za matematiku.

 

2009. – 2012.

Istraživač - pripravnik na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.  Angažovan na predmetima: Osnovi programiranja, Paralelno programiranje, Računarska grafika, Teorijske osnove informatike 3.

 

 

 Angažovanje na projektima  

 

2011.

Projekat Multiscale mechanisms of lingual mechanical function, NIH R01 DC 011528, Subcontract of BioIRC to Steward/St. Elizabeth Hospital, Boston, US, 2011-2016.

 

2010. – 2011.

Projekat Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i tehničkim naukama, broj 144015, Matematički institut SANU.