Marina Svičević, Ph.D. - CV

 

1. Име и презиме: МАРИНА СВИЧЕВИЋ

2. Датум и место рођења: 20.05.1985., Крагујевац

3. Образовање:

 

Институт за математику и информатику,

Природно-математички факултет,

Универзитет Крагујевац,

Новембар 2009. – Децембар 2020.

 

Датум одбране: 22.12.2020.године

 

 

Докторске академске студије у Институту за математику и информатику за стицање научног назива доктор наука – рачунарске науке. Тема докторске дисертације: Вишескални рачунарски модел мишића заснован на макромоделу коначних елемената и Хакслијевом микромоделу

 

 

Институт за математику и информатику,

Природно-математички факултет,

Универзитет Крагујевац,

Октобар 2004. - Септембар 2009.

 

Прва крагујевачка гимназија,

Одељење талентованих ученика за

математику, 2000.-2004.

 

 

Основне студије на смеру математика-информатика. Дипломирала са просечном оценом 9.58.

 

 

У средњој школи одличан ученик и учесник на такмичењима из математике и физике.

 

4. Стипендије на основу успеха на студијама

 

 • Стипендија фонда “Академик Драгослав Срејовић”.
 • Стипендија Министарства просвете, Републике Србије.

 

 

5. Запослење:

 

Институт за математику и информатику,

Природно-математички факултет,

Крагујевац

Април 2021.-

Доцент

Институт за математику и информатику,

Природно-математички факултет,

Крагујевац

Јануар 2019.-Март 2021.

Истраживач сарадник

Институт за математику и информатику,

Природно-математички факултет,

Крагујевац

Јануар 2013.-Децембра 2018.

 

Асистент

Математички институт САНУ,

Новембар 2009.- Децембар 2012.

Истраживач приправник

 

 

6. Наставно-педагошка делатност

 

2012/2013.-2018/2019.

Као професор у Првој крагујевачкој гимназији на предметима:

 • Програмирање и програмски језици: III година – програмски језик C (2012-2013)
 • Програмирање и програмски језици: IV година – програмски језик PROLOG (2013-2014)
 • Рачунарство и информатика: I година - програмски језик PASCAL (2015- )
 • Рачунарски системи: I година (2014- )

2009/2010. -

Као истраживач приправник, асистент истраживач сарадник у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу држала вежбе из следећих предмета:

 • Алгебра и логика у рачунарству
 • Основи програмирања
 • Формални језици, аутомати и језички процесори
 • Структуре података и алгоритми 1
 • Структуре података и алгоритми 2
 • Објектно-оријентисано програмирање
 • Рачунарски системи
 • Методика програмирања
 • Методика наставе информатике
 • Практикум из програмирања 1
 • Практикум из програмирања 3

 

2009/2010.-2011/2012.

Математичкој радионици младих на предмету Математика за талентоване ученике основних школа.

 

2012/2013.-2018/2019.

Математичкој радионици младих на предмету Информатика за талентоване ученике основних школа.

 

7. Ангажовање на пројектима Министарства просвете и науке Републике Србије:

 

2011. -

Ангажована на пројекту број III 044006, под називом Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању, Математички институт САНУ

 

2011. – 2019.

Ангажована на пројекту број 174026, под називом Репрезентације логичких структура и примене у рачунарству, Математички институт САНУ

 

2009. – 2010.

Ангажована на пројекту број 144013, под називом Репрезентације логичких структура и примене у рачунарству, Математички институт САНУ

 

 

 

8. Семинари и студијски боравци:

 

 • Academic skills course Monday, 27th to Wednesday, 29th September, 2010, Faculty of Economics, University of Kragujevac, Steve Quarrie
 • PhD Course “Linear and integer programming”, October-January (2010-2011), Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, dr Jozef Kratica
 • PARADOXical Training, 14 October 2011, Belgrade, Serbia
 • Advance School on Scientific Software Development: Concepts and Tools, 20 February – 2 March 2012, Trieste, Italy
 • Провела 15 дана на Kent универзитету, Canterbury, School of Biosciences, Велика Британија, ради реализације заједничких истраживања. (Март 2015.)