Bogdan Pirković - CV

Bogdan Pirković rođen je 1. septembra 1988. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu “Milutin i Draginja Todorović” u Kragujevcu završio je 2003. godine kao nosilac diplome “Vuk Karadžić”, a Prvu kragujevačku gimnaziju završio 2007 godine.

Osnovne akademske studije matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu upisao je 2007. godine, a završio 2010. godine.

Master akademske studije matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu upisao je 2010. godine, a završio 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,68.


Doktorske studije matematike upisao je 2012. godine na Matematičkom fakultetu u beogradu, na katedri za Verovatnoću i statistiku.

U Institutu za matematiku i informatiku Prirodno -matematičkog fakulteta u Kragujevcu izabran je u zvanje istraživača-pripravnika 2012. godine, a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Matematička analiza sa primenama izabran je 2014. godine. Aktivno se bavi istraživačkim radom iz oblasti teorije verovatnoće.


U toku rada na Prirodno-matematičkom fakultetu držao je časove vežbi iz više predmeta. Trenutno drži vežbe iz predmeta Verovatnoća, Statistika, Obrazovni softver 1 i Softverski alati na osnovnim studijama matematike, Verovatnoća i statistika na master studijama informatike, kao i vežbe iz predmeta Matematika 1 na osnovnim studajama Hemije i Matematika 2 na osnovnim studijama fizike.