Aleksandar Jovanović - CV

Aleksandar Jovanović rođen je 1992. godine u Jagodini. Završio je Osnovnu školu ,,Branko Radičević" u Dragocvetu kao nosilac diplome ,,Vuk Karadžić" i đak generacije. Prvu kragujevačku gimnaziju, odeljenje obdarenih učenika matematičke gimnazije, završio je kao nosilac diplome ,,Vuk Karadžić". Bio je učesnik brojnih takmičenja iz matematike, fizike i informatike.

Osnovne akademske studije matematike, smer teorijska matematika, upisao je 2010. godine i završio 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,91. Više puta biran u studenta generacije. Master akademske studije matematike, smer teorijska matematika, upisao je 2014. godine i završio 2016. godine sa prosečnom ocenom 10. Tokom studiranja bio je primalac stipendije za mlade talente ,,Dositeja". Doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu upisao 2016. godine.

U Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu izabran je za saradnika u nastavi, uža naučna oblast Numerička matematika, gde radi od oktobra 2015. godine. U januaru 2017. godine biran u zvanje asistenta na istom fakultetu.

Držao je vežbe iz predmeta Linearna algebra i analitička geometrija, Teorija brojeva, Analitička geometrija, Analiza 2, Diskretna matematika, Matematika 2(za studente osnovnih akademskih studija hemija) i Kompleksna analiza.