Uputstva za studente doktorskih studija

Пријављивање изборних предмета

Студент  докторских студија математике или Докторске  школе математике на почетку сваке године студија добија термин  у којем  је дужан да Институту за математику и информатику  достави списак изабраних изборних предмета  које жели да полаже у току те године. Уколико студент не положи изборни предмет, следеће године може изабрати  исти или други предмет.

Студент не може пријавити или полагати испит из изборног  предмета, уколико се претходно није изјаснио о том предмету и ако му полагање испита из тог  предмета није одобрило Веће Катедре.

Након консултација са наставником саветником, студент управнику Института за математику и информатику мејлом доставља списак изабраних изборних предмета на  следећем  формулару:

 Изабрани_изборни_предмети

На основу поднетог захтева студента, Веће Катедре одобрава полагање испита из изборних предмета и за сваки изборни предмет одређује наставника код којег ће се испит полагати. Такав документ постаје саставни део досијеа студента и може бити промењен само на основу нове молбе студента и одлуке Већа Катедре.