Uputstvo za korišćenje servisa

Sajt Instituta za matematiku i informatiku nalazi se na web  adresi imi.pmf.kg.ac.rs. Na početnoj strani studenti se mogu prijaviti koristeći parametre svog naloga.

 

Parametri naloga su korisničko ime i lozinka. Korisničko ime je u formatu ime.prezime (na primer, pera.peric). Ukoliko ima više osoba sa istim imenom i prezimenom, na korisničko ime se dodaje redni broj (na primer, pera.peric1, pera.peric2, ...).

Početna lozinka je jedinstveni matični broj građana. Student je u obavezi da posle prve prijave promeni lozinku, da bi aktivirao svoj nalog.

Promenu lozinke je moguće izvršiti u sekciji "Moji podaci"  unosom parametara kao na slici. Nova lozinka mora biti dužine minimalno 8 karaktera. Takođe, umesto predefinisane obavezno staviti ispravnu e-mail adresu.

Posle promene podataka potrebno je odjaviti se, pa opet prijaviti sa novom lozinkom. Nakon ponovnog prijavljivanja na početnoj strani se mogu videti servisi koji su korisniku dostupni. Tokom studiranja povećavaće se broj servisa na koje korisnik ima pravo korišćenja (SVN, Redmine, ...).

Svim servisima pristupa se pomoću istog korisničkog imena i lozinke. Preporučljivo je povremeno menjati lozinku.

Za sve dodatne informacije obratiti se sistem-analitičaru Instituta za matematiku i informatiku.