logo


Крагујевац, Maј 16-19, 2018

Регистрација

O Догађају


14. Српски математички Конгрес (14 СМАК) представља главни научни догађај 2018. године у Републици Србији. Догађај је међународног карактера и отворен је за све области математике и рачунарских наука.

Званични језици Конгреса су енглески и српски.

Одабрани комплетни радови биће објављени у следећим часописима:


Oбласти 1-4: Kragujevac Journal of Mathematics (ESCI, Scopus, Scimago Journal Ranking, MathSciNet, Zentralblatt für Mathematik)
Oбласт 5: Journal of Subject Didactics (DOAJ, ICI Journal Master List) ) или Teaching of Mathematics (DOAJ, EBSCO) за радове писане на енглеском језику и Nastava Matematike за радове писане на српском језику
Oбласт 6: Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics (MathSciNet, Zentralblatt für Mathematik)

Радови ће бити рецензирани у складу са правилима одговарајућег часописа.

Области


Програм Конгреса обухвата пленарна предавања (45 минута), радионице (30 минута), предавања по секцијама (20 минута) и постере организоване у следећим областима:

  • Област 1

   • Реална и функционална анализа
   • Вероватноћа и статистика
   • Диференцијалне једначине
  • Област 2

   • Логика
   • Алгебра
   • Теорија скупова
   • Дискретна математика
   • Теорија бројева
  • Област 3

   • Геометрија
   • Топологија
   • Алгебарска геометрија и топологија
  • Област 4

   • Примењена математика
   • Нумеричка анализа
  • Област 5

   • Историја и методика наставе математике и информатике
  • Област 6

   • Рачунарске науке

Важни датуми


15. Април 2018

Крајњи рок за подношење апстраката

22. Април 2018

Крајњи рок за обавештавање аутора

1. Септембар 2018

Крајњи рок за подношење потпуних радова

Научни одбор


Координатор: Марија Станић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, Србија

Реална и функционална анализа, Вероватноћа и статистика, Диференцијалне једначине
Стојан Раденовић
Логика, Алгебра, Теорија скупова, Дискретна математика, Теорија бројева
Драгић Банковић
Мирослав Петровић
Миодраг Рашковић
Геометрија, Топологија, Алгебарска геометрија и топологија
Ђорђе Баралић
Зоран Ракић
Leopold Verstraelen
Примењена математика, Нумеричка анализа
Harishchandra Ramane
Lubin Vulkov
Ruse, Bulgaria
University of Ruse

Програм


16. Мај 2018
09:00 – 14:00
Регистрација
Хотел Крагујевац
11:00 – 11:45
Церемонија отварања
Хотел Крагујевац
11:45 – 12:30
Пленарно предавање
Хотел Крагујевац
12:30 – 13:30
Коктел
Хотел Крагујевац
13:30 – 15:00
Ручак
15.00 – 18.30
Регистрација
Природно-математички факултет
15:00 – 16:40
Предавања по секцијама
Природно-математички факултет
16:40 – 17:00
Пауза за кафу
17:00 – 18:30
Предавања по секцијама
Природно-математички факултет
17. May 2018
08:30 – 14:00
Регистрација
Хотел Храгујевац
09:00 – 09:15
Програшење добитника награде
Хотел Храгујевац
09:15 – 10:00
Предавање добитника награде
Хотел Храгујевац
10:00 – 10:45
Пленарно предавање
Хотел Храгујевац
10:45 – 11:30
Коктел
11:30 – 14:00
Радионица/Предавања по секцијама
Хотел Храгујевац
14:00 – 15:00
Ручак
15.00 – 18.30
Регистрација
Природно-математички факултет
15:00 – 16:40
Предавања по секцијама
Природно-математички факултет
16:40 – 17:00
Пауза за кафу
17:00 – 18:30
Предавања по секцијама
Природно-математички факултет
18. May 2018
08:30 – 14:00
Регистрација
Хотел Крагујевац
09:00 – 10:30
Пленарно предавање
Хотел Крагујевац
10:30 – 11:00
Пауза за кафу
Хотел Крагујевац
11:00 – 14:00
Радионица/Предавања по секцијама
Хотел Крагујевац
14:00 – 15:00
Ручак
15.00 – 18.30
Регистрација
Природно-математички факултет
15:00 – 16:40
Предавања по секцијама
Природно-математички факултет
16:40 – 17:00
Пауза за кафу
17:00 – 18:30
Предавања по секцијама
Природно-математички факултет
20:00
Вечера
Хотел Крагујевац
19. Maј 2018
08:30 – 11:00
Регистрација
Хотел Крагујевац
09:00 – 10:30
Пленарно предавање
Хотел Храгујевац
11:00 – 14:00
Радионица/Предавања по секцијама
Природно-математички факултет
14:00 – 15:00
Ручак
15:00 – 17:00
Предавања по секцијама
Природно-математички факултет

Пленарни предавачи


Oрганизациони одбор


Председник:


Чланови:

Земље учеснице


Контакт


Адреса

Природно-математички факултет
Радоја Домановића 12
34000 Крагујевац
Србија

Телефон

+381 34 336 223
+381 34 335 039

Емаил

14smak@kg.ac.rs